2 курс (магістратура)

Предмет

Лек

Пр

Лаб

МКР

КП
КР

РГР
Реф

Ісп
Зал

Ат

3 Семестр

Для групи магістрів

Філософські  проблеми наукового пізнання

18

9

 

 

 

 

Зал

 

Основи сталого розвитку суспільства

28

8

 

 

 

Зал

 

Патентознавство та авторське право

18

18

 

 

 

Зал

 

Іноземна мова професійного спрямуванння

 

36

 

 

 

 

Зал

 

Математичне моделювання систем і процесів

36

 

18

 

 

 

Ісп

 

Інформаційні вимірювальні системи

36

 

18

 

 

 

Ісп

 

Процесно-орієнтоване проектування

36

 

18

 

 

 

Ісп

 

Системи комп’ютерного ослідження процесів оброблення матеріалів

36

 

18

 

 

 

ДЗ

 

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

 

 

 

 

 

 

Зал

 

Екзаменаційна сесія

Канікули

Переддипломна практика

Підготовка магістерської дисертації

Захист магістерської дисертації

Поділитись:

Comments are closed