Дипломне проектування спеціалістів

Інформація по дипломному проектуванню

 

Дипломнй проект спеціаліста. (методичні рекомендації студентам та керівникам)

Типові питання до дипломного проекту спеціаліста

Характеристика і критерії оцінювання дипломних проектів ОКР “спеціаліст” за спеціальністю 7.05050302 – інструментальне виробництво

Склад ЕК на 2017 рік

Голова комісії:
Клименко Сергій Анатолійович – заступник директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, д.т.н., професор;
Члени комісії:
Солодкий Валерій Іванович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування;
Глоба Олександр Васильович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування;
Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Документи у пояснювальну записку підшиваються в такому порядку:
  1. Титульний лист

  2. Бланк завдання (друкувати на 1 арк. з 2-х боків):

  3. Технічне завдання зі зразком (друкувати на 1 арк. з 2-х боків):

Відгук та рецензія у пояснювальну записку не підшиваються, їх треба мати з собою до захисту роботи!

 

Шаблони документів. що підтверджують реальність дипломного проекту:

 

 

 

Графік роботи над дипломним проектом


1. Узгодження теми з керівником (25.10.2016-30.10.2016, кафедра)

– видача завдання;

– складання календарного плану;

– керівник повинен заповнити та разом зі студентом підписати його

– календарний план повинен бути підписаний студентом і керівником

 

2. Загальні збори студентів (01.11.2016, 14:00, 615-22)

– затвердження тем;

– затвердження календарного плану.

Бланк завдання підписує зав. кафедри.

(Бланк залишається на кафедрі, а студент отримує копію)

 

3. Контроль рубежу (03.12.2016-04.12.2016, 14:00, 614-22)

– 5 листів (формат А1 роздрукований на А3) підписані керівником;

– 30% записок (розділи: вступ, огляд конструкцій, технологічний процес виготовлення інструменту, розрахунок режимів різання, профілювання інструменту другого порядку);

– план на наступні 5 листів формат А4 (роздрук)

 

4. Нормоконтроль (13.01.2017-14.01.2017, 611-22)

Пройти нормоконтроль.

Відповідно до графіку див. – сайт і стенд кафедри.

Нормоконтроль вважають пройденим, якщо на ПЗ стоїть підпис доц. Адаменко Ю.І.

 

5. Попередній захист (18.01.2017-19.01.2017)

– 10 листів (формат А1), роздруковані остаточно і підписані студентом і керівником;

– пояснювальна записка  – чистовий варіант 100%;

– підпис консультанта по економіці і охороні праці;

– підпис про проходження нормоконтролю

 

6. Захист (24.01.2014-25.01.2017, 615-22)

Відповідно до графіку засідання ДЕК (див. – сайт і стенд кафедри)

 

Поділитись:

Comments are closed