2-га атестація у 2-му семестрі 2017/2018 н.р.

Шановні викладачі кафедри: — проведення 2-ї атестації у другому семестрі здійснюється виключно в електронному вигляді у системі «Електронний кампус» без дублювання результатів атестації на паперових носіях (журналах, паперових відомостях тощо). — період  внесення результатів атестації в систему «Електронний кампус»  з 07.05.2018р. по 21.05.2018р. включно.

Continue reading

Поділитись:

Щодо проведення Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів “ІММ-2018”

Шановні викладачі, аспіранти та студенти! Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів “Інновації молоді – машинобудуванню 2018”, секція “Інтегровані технології машинобудування” відбудеться 24 квітня та 25 квітня (резервний день) о 14  год. 15хв. в 615-22к. Регламент: доповідь студентів молодшого курсу – до 5 хвилин; розширена доповідь магістрів 6-го курсу та аспірантів –…

Continue reading

Поділитись:

Оновлено! Нагадування щодо конференції ІММ-2018

Шановні викладачі та студенти кафедри ІТМ. Нагадуємо Вам, що подача матеріалів на конференцію «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ-МАШИНОБУДУВАННЮ» закінчується 19 квітня 2018р. До цього часу Вам необхідно підготувати та вислати на електронну пошту imm_itm@ukr.net два документи: матеріали доповіді відповідно до вимог їх оформлення, розміщених на сайті конференції супровідні матеріали, відповідно до переліку

Continue reading

Поділитись:

Финишная обработка поверхностей при производстве деталей

Финишная обработка поверхностей при производстве деталей / С. А. Клименко [и др.] ; под общ. ред. С. А. Чижика и М. Л. Хейфеца. – Минск : Белару­ская навука, 2017. – 376 с. ISBN 978-985-08-2201-7 УДК 621.81:621.9.04 Ил. 276. Табл. 77. Библиогр.: 151 назв. А в т о р ы: С. А. Клименко,…

Continue reading

Поділитись:

Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы

Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы – (рос.мов.) / В.С. Майборода, И.В. Слободянюк, Д.Ю. Джулий. – Житомир.: ПП «Рута», 2017. – 272 с. ISBN 978-617-581-336-2 Рекомендовано Ученым советом Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (протокол № 11 от 04 декабря 2017 г.) Рассмотрены основные положения эффективной магнитно-абразивной обработки деталей…

Continue reading

Поділитись:

Интегрированные процессы обработки материалов резанием

Интегрированные процессы обработки материалов резанием : учебник / Грабченко А. И., Залога В. А., Внуков, Ю. Н., Верезуб Н. В., Доброскок В. Л., Майборода В. С. и др.; ред.: А. И. Грабченко, В. А. Залога. – Сумы: Университетская книга, 2017. – 451 с. ISBN 978-966-680-805-2 Учебник подготовлен в соответствии с…

Continue reading

Поділитись: