1 курс навчання бакалаврів

1 семестр

група МІ-61-1
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Математика-1 6,5 Екзамен
Інженерна та комп’ютерна графіка-1 5,5 Екзамен
Інформатика-1 4,5 Екзамен
Технологія конструкційних матеріалів 4 Диф. залік
Хімія 3 Диф. залік
Історія науки і техніки 2 Залік
Основи дизайну та ергономіки 3 Залік
Іноземна мова-1 1,5 МКР

група МІ-п61
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Математика-1 6,5 Екзамен
Фізика-1 6 Екзамен
Теоретична механіка-1 5,5 Екзамен
Інженерна та комп’ютерна графіка-2 2,5 Залік
Інформатика-2 1 Диф. залік
Інформатика-3 1 Курсова робота
Хімія 3 Диф. залік
Гідравліка 3 Залік
Іноземна мова-1 1,5 МКР


2 семестр:

група МІ-61-1
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Математика-2 6,5 Екзамен
Фізика-1 6 Екзамен
Теоретична механіка-1 5,5 Екзамен
Матеріалознавство 4 Диф. залік
Інформатика-2 1 Диф. залік
Інформатика-3 1 Курсова робота
Інженерна та комп’ютерна графіка-2 2,5 Залік
Іноземна мова-1 1,5 Залік
Українська мова за професійним спрямуванням 2 Залік

група МІ-п61
 
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Математика-2 6,5 Екзамен
Теоретична механіка-2 4,5 Екзамен
Механіка матеріалів і конструкцій-1 4,5 Екзамен
Фізика-2 6 Диф. залік
Матеріалознавство 4 Диф. залік
Теоретичні основи теплотехніки 3 Залік
Іноземна мова-1 1,5 Залік
Поділитись:

Comments are closed.