3 курс навчання бакалаврів

5 семестр

група МІ-41
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 4,5 Екзамен
Основи формоутворення поверхонь 5 Екзамен
Теорія різання-2 4,5 Екзамен
Теорія механізмів і машин-2 1,5 Курсова робота
Деталі машин-1 3,5 Диф. залік
Безпека життєдіяльності 1,5 Диф. залік
Електротехніка і електроніка 3 Залік
Економіка організації та планування виробництва-1 2 Залік
Логіка 2 Залік
Іноземна мова професійного спрямування-1 1,5 Реферат
група МІ-п41
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Основи формоутворення поверхонь 5 Екзамен
Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва-2 3,5 Екзамен
Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва-3 1,5 Курсовий проект
Технологія машинобудування-2 5,5 Екзамен
Проектування штампів та пресформ 4 Екзамен
Технологія інструментального виробництва-1 4 Диф. залік
Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах-1 3 Залік
Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва-2 2 Залік
Правознавство 2 Залік
Іноземна мова професійного спрямування-2 1,5 Залік

6 семестр:

група МІ-41
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Історія української культури 2 Екзамен
Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва-1 4,5 Екзамен
Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва-1 4,5 Екзамен
Деталі машин-2 1,5 Курсовий проект
Економіка організації та планування виробництва-2 3 Диф. залік
Автоматизоване проектування різального інструмента-1 5.5 Залік
Технологія машинобудування-1 4 Залік
Мікропроцесорна техніка 2,5 Залік
Правознавство 2 Залік
Іноземна мова професійного спрямування-1 1,5 Залік
група МІ-п41 
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Політологія 2 Екзамен
Технологія інструментального виробництва-2 3 Екзамен
Іноземна мова-2 1,5 Екзамен
Технологія інструментального виробництва-3 1 Курсова робота
Технологічна оснастка 3 Диф. залік
Мікропроцесорна техніка 2,5 Залік
Теорія  автоматизованого керування 2 Залік
Переддипломна практика 4,5 Диф. залік
Дипломне проектування 9 Захист ДП
Поділитись:

Comments are closed.