4 курс навчання бакалаврів

7 семестр

група МІ-31
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Політологія 2 Екзамен
Технологія машинобудування-2 3,5 Екзамен
Проектування штампів та пресформ 4 Екзамен
Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва-2 3,5 Екзамен
Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва-3 1,5 Курсовий проект
Технологія інструментального виробництва-1 4 Диф. залік
Деталі машин-3 2,5 Залік
Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах-1 3 Залік
Автоматизоване проектування різального інструмента-2 2,5 Залік
Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва-2 2 Залік
Іноземна мова професійного спрямування-2 1,5 Залік

8 семестр:

група МІ-31
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Основи охорони праці 1,5 Екзамен
Технологія інструментального виробництва-2 3 Екзамен
Технологія інструментального виробництва-3 1 Курсова робота
Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах-2 2,5 Диф. залік
Технологічна оснастка 3 Диф. залік
Електро-фiзико-хiмiчнi методи обробки матеріалів 2 Залік
Теорія  автоматизованого керування 2 Залік
Переддипломна практика 4,5 Диф. залік
Дипломне проектування 9 Захист ДП
Поділитись:

Comments are closed.