Финишная обработка поверхностей при производстве деталей

Финишная обработка поверхностей при производстве деталей / С. А. Клименко [и др.] ; под общ. ред. С. А. Чижика и М. Л. Хейфеца. – Минск : Белару­ская навука, 2017. – 376 с. ISBN 978-985-08-2201-7 УДК 621.81:621.9.04 Ил. 276. Табл. 77. Библиогр.: 151 назв. А в т о р ы: С. А. Клименко,…

Continue reading

Поділитись:

Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы

Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы – (рос.мов.) / В.С. Майборода, И.В. Слободянюк, Д.Ю. Джулий. – Житомир.: ПП «Рута», 2017. – 272 с. ISBN 978-617-581-336-2 Рекомендовано Ученым советом Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (протокол № 11 от 04 декабря 2017 г.) Рассмотрены основные положения эффективной магнитно-абразивной обработки деталей…

Continue reading

Поділитись:

Интегрированные процессы обработки материалов резанием

Интегрированные процессы обработки материалов резанием : учебник / Грабченко А. И., Залога В. А., Внуков, Ю. Н., Верезуб Н. В., Доброскок В. Л., Майборода В. С. и др.; ред.: А. И. Грабченко, В. А. Залога. – Сумы: Университетская книга, 2017. – 451 с. ISBN 978-966-680-805-2 Учебник подготовлен в соответствии с…

Continue reading

Поділитись:

Методи підвищення роботоздатності різального інструменту

Методи підвищення роботоздатності різального інструменту [Текст]: навчальний посібник для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій, І.В. Слободянюк / – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 183 с. Рекомендовано методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол №8 від 30 червня 2016 р.) В начальному посібнику представлено стислу характеристику матеріалів, з…

Continue reading

Поділитись:

Конференція “Молода наука – прогресивні технологічні процеси, технологічне обладнання і оснащення” 2018

Шановні колегі! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – прогресивні технологічні процеси, технологічне обладнання і оснащення», яка відбудеться 11-12 квітня 2018 р. у м.Краматорську на базі Донбаської державної машинобудівної академії (Україна) з використанням Інтернет-засобів віддаленої присутності…

Continue reading

Поділитись:

Конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 2018

Шановні колеги! Чернігівський національний технологічний університет, кафедра технологій машинобудування та деревообробки запрошує Вас з 10 по 12 травня 2018 року взяти участь у роботі VІІI міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ  Секція 1. Технологічні процеси та системи машинобудівного виробництва. Секція 2. Сучасні технології, обладнання,…

Continue reading

Поділитись:

Конференція «Модульні технології та конструкції в машинобудуванні – МТК 2018»

Шановні викладачі! Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь в міжнародній науково-технічній конференції «Модульні технології та конструкції в машинобудуванні – МТК 2018», яка відбудеться 05 – 08.06.2018 в Поланьчику (www.karinospa.pl). Заявку учасника конференції надсилати до 30.12.2017р. Більш детально: вимоги до статей на сайті журналу завантажити запрошення та форму заявки За інформацією…

Continue reading

Поділитись:

Конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук»

Люблінський технологічний університет спільно з Люблінським науково-технологічним парком запрошують Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук», яка відбудеться 27–28 грудня 2017 р. у місті Люблін, Республіка Польща. До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ,…

Continue reading

Поділитись: