ХV МНТК “Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку”

Запрошуємо Вас прийняти участь у ХV Міжнародній науково-технічній конференції “Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку”, яку проводить Донбаська державна машинобудівна академія при підтримці Донецького наукового центру Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України та провідних підприємств м. Краматорська з 30 травня по 1 червня 2017 р. у містах Краматорськ і Святогірськ.

Основна тематика конференції:
1. Сучасні проблеми машинобудування, металообробки, якості технологічних систем.
2. Нові напрямки розвитку процесів металообробки, металорізальних верстатів та інструментів.
3. Прогресивна техніка і технології для важкого
машинобудування.
4. Нові інформаційні технології в управлінні виробництвом.
5. Проблеми інженерної освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Календар конференції:
29-30 травня – прибуття до м. Краматорська.

30 травня о 10.00 – відкриття конференції. Пленар-
не засідання, екскурсії на машинобудівні підприєм-
ства м. Краматорська.

30 травня-1 червня – секційні засідання м. Свято-
гірськ.

1 червня – від’їзд учасників

Тези доповідей та статті публікуються на мовах оригіналу у фаховому збірнику Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”. Обсяг матеріалів: тез доповідей – 1 сторінка, статей – 4-6 сторінок. Для включення Вашої доповіді у програму конференції, а також своєчасного видання збірника робіт Вам необхідно надіслати до 15 травня 2017 р.:
– заявку на участь;
– тези доповіді, статтю, акт експертизи;
– електронний носій з записом тез та статті;
– англійською мовою: назву статті (тез), прізвища та ім’я авторів, назву організації, анотацію, електронну адресу;
Зміст та структурна побудова статті повинні відповідати вимогам та зразку, наведених на сайті ДДМА

Завантажити інформаційне повідомлення

Поділитись:

Comments are closed