Інформатика

Пасічник В.А. Інформатика [Текст] : навч. посіб. / В.А. Пасічник К.:, НТУУ “КПІ”, 2006. – 540 с. – Бібліогр.: с.463-468. – 100 пр.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом “Інженерна механіка”,  лист № 14/18.2-1497 від 05.07.2004 р.

Перший в Україні інтерактивний навчальний посібник з курсу “Інформатика” для студентів, що навчаються за напрямом “Інженерна механіка”. Друковане видання розповсюджується разом із CD-ROM, на якому розміщений електронний варіант. Посібник складається з чотирьох частин і додатків.
Перша частина лекційного курсу присвячена загальним відомостям про комп’ютерну техніку і технології. Така частина окрім повторення і узагальнення того, що входить до програми загальноосвітньої школи необхідна для того, щоб донести до слухачів найновіші технічні і технологічні рішення у галузі інформаційних технологій і дати змогу надолужити базові знання тим, хто не зміг їх отримати раніше.
У другій частині лекційного курсу  подаються базові знання з алгоритмізації і програмування. Тут розглядаються загальні принципи програмування і робота з інтегрованим середовищем Borland Pascal. Програмування включає створення лінійних, розгалужених і циклічних алгоритмів для обробки числових, логічних, рядкових даних, масивів, множин і записів. Окремо розглядається робота з файлами, з модулями, графічне програмування. Матеріал, що розглядається проілюстровано більше ніж 60-ма закінченими прикладами програм. Для кожного такого прикладу наведено текст, відкомпільовану програму, роботу якої можна переглянути, результат роботи і коментарі щодо суті алгоритму.
Третя частина – лабораторний практикум складається із комплексу з п’ятнадцяти лабораторних робіт, виконання яких є необхідним для отримання практичних навичок у створенні алгоритмів і програмування. До кожної лабораторної роботи наведені рекомендації щодо її виконання, є посилання на відповідні частини лекційного курсу і на приклади програм.
Четверта частина – курсова робота з інформатики. Її суть полягає у створенні програмної системи для моделювання і розрахунку простого механізму. Для одного з 30-ти варіантів слід створити елементи, які забезпечуватимуть безпомилкове введення початкових даних, виведення результатів розрахунку у зручному вигляді на екран і у файл, зображення у графічному режимі спрощеного і повного ескізу простого механізму, імітацію його роботи з можливістю регулювання швидкості і напрямку обертання, виведення графіків деяких параметрів механізму, інформації про роботу з системою та про розробника. Програмна система повинна мати зручний інтерфейс, який дозволятиме швидко вибирати потрібну дію. Усі етапи виконання курсової роботи проілюстровані докладним прикладом, на компакт-диску розміщені модулі, які допоможуть у роботі, а найкращі студентські курсові роботи минулих років дозволять спираючись на минулі досягнення створювати більш досконалі програмні системи.
Додатки містять основні клавіші та комбінації клавіш інтегрованого середовища Turbo Pascal, коди помилок під час компіляції програми, коди помилок під час виконання програми, теми рефератів і завдання до курсової роботи, рекомендації щодо використання допоміжних модулів.

Поділитись:

Comments are closed