Пасічник Віталій Анатолійович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України

Сторінка викладача

У 1987 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування”.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологічне забезпечення якості складання шпицевих коліс”.  З 1996 року – доцент.
В 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Основи комп’ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва“. З 2012 року – професор.

Підготував 2 кандидатів наук.
Автор 5 навчальних посібників, понад 100 наукових статей та 16 винаходів.
Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 років, З 2007  по 2010 рік – заступник директора ММІ по роботі з іноземними студентами.
Вкладає дисципліни:Інформатика”, “Методологія проектування”, “Методологія проектування технічних систем“, “Інтегровані технології та реінжиніринг інструментального виробництва“.
Наукові інтереси: Інтегровані процеси та системи формоутворення в машинобудуванні, системи автоматизованого проектування в інструментальному виробництві, комп’ютерно-інтегровані технології механоскладального виробництва, інженерний дизайн технічних об’єктів та систем, технології для верстатів з ЧПК, адитивні технології та обладнання.

Керівництво студентським гуртком: “Formula Student KPI”

Наукові профілі: 
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190442086
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-1875-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VwW_hcgAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4422-6277
Контакти:
кім. 505-22
тел. (044) 204-82-55
pasichnyk @ ukr.net

Поділитись:

14 Comments

 1. Pingback: Дизайн та експлуатаційні характеристики технічних об’єктів – ІТМ КПІ

 2. Pingback: Системи комп’ютерного дослідження процесів обробки матеріалів – ІТМ КПІ

 3. Pingback: Проектування машинобудівного виробництва – ІТМ КПІ

 4. Pingback: процесно-орієнтоване проектування – ІТМ КПІ

 5. Pingback: Родін Петро Родіонович – учений, який ніс людям знання та добро – ІТМ КПІ

 6. Pingback: Інформатика – Інтегровані технології машинобудування

 7. Pingback: Методологія проектування технічних систем – Інтегровані технології машинобудування

 8. Pingback: Формула Студент КПІ – Інтегровані технології машинобудування

 9. Pingback: Родін Петро Родіонович – учений, який ніс людям знання та добро – Інтегровані технології машинобудування

 10. Pingback: Механическая обработка композиционных материалов при сборке летательных аппаратов – Інтегровані технології машинобудування

 11. Pingback: Інформатика – Інтегровані технології машинобудування

 12. Pingback: Навчальний процес | Інтегровані технології машинобудування

 13. Pingback: Методологія проектування | Інтегровані технології машинобудування

 14. Pingback: Теми дисертаційних робіт аспірантів | Інтегровані технології машинобудування

Comments are closed