Механическая обработка композиционных материалов при сборке летательных аппаратов

Механическая обработка композиционных материалов при сборке летательных аппаратов (аналитический обзор): монография / Криворучко Д. В., Залога В. А., Пасечник В.А. и др.; под общей ред. проф. В.А. Залоги. — Сумы: Университетская книга, 2013. — 272 с. ISBN 978-966-680-694-2 В монографии рассмотрены научные основы и методы механической обработки волокнистых полимерных композиционных материалов…

Continue reading

Поділитись:

Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці

Н.С.Равська, П.П.Мельничук, О.В.Мамлюк ,Т.П.Ніколаєнко, Охріменко О.А. Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці. Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №1/11-5203 від 12.03.2013) К.: Вид. СКД-Друк 2013-215с. Викладені теоретичні основи формоутворення поверхонь при механічній обробці, розглянуті способи утворення вихідних інструментальних поверхонь, спряжених з поверхнею деталі, надана загальна методика вирішення задач, визначення…

Continue reading

Поділитись:

Родін Петро Родіонович – учений, який ніс людям знання та добро

Пасічник В.А., Равська Н.С., Солодкий В.І. Родін Петро Родіонович – учений, який ніс людям знання та добро.- К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – 186 с. В монографії висвітлено здобутки наукової школи, спогади і відгуки колег, учнів, друзів, рідних і близьких про основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності відомого…

Continue reading

Поділитись:

Фізичні основи руйнування матеріалів

Фізичні основи руйнування матеріалів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» / В. С. Майборода, Н. В. Мініцька ; НТУУ «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. Електронний навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». Рекомендовано методичною радою НТУУ”КПІ”, протокол №9 від 24.05.2012.; № сертифікату НМУ №Е…

Continue reading

Поділитись:

Основи механіки руйнування

Майборода В.С. Основи механіки руйнування [Текст] : навч. посіб. / В.С. Майборода, М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова, Н.В. Мініцька. — К.:, НТУУ «КПІ», 2010. — 124 с. — Бібліогр.: с.121. — 100 пр. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Інженерне матеріалознавство», лист №…

Continue reading

Поділитись:

Трибологія

Кіндрачук М.В. Трибологія [Текст] : підручник / М.В.Кіндрачук, В.Ф.Лабунець, М.І.Пашечко, Є.В.Корбут. — К.:, НАУ, 2009 Рекомендовано МОН України як підручник для студентів ВНЗ, лист № 1/11-2785 від 02.04.2010 р. лист МОНУ № 1.4/18-г-1929 від 18.08.2008 р.

Continue reading

Поділитись:

Формоутворення черв’ячних зуборізних фрез

Богуслаєв В.О. Формоутворення черв’ячних зуборізних фрез [Текст] : монографія / Богуслаєв В.О., Равська Н.С., Качан О.Я. та ін. — Запоріжжя, вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007 р. — 176 с. — Бібліогр.: с.1172-175. — 350 пр.

Continue reading

Поділитись:

Інформатика

Пасічник В.А. Інформатика [Текст] : навч. посіб. / В.А. Пасічник К.:, НТУУ «КПІ», 2006. — 540 с. — Бібліогр.: с.463-468. — 100 пр. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка»,  лист № 14/18.2-1497 від 05.07.2004 р. Перший в Україні інтерактивний навчальний посібник…

Continue reading

Поділитись: