Материалы ИММ-2016

Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ — МАШИНОБУДУВАННЮ» (секція «Інтегровані технології машинобудування») 17-18 травня 2016р., м. Київ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ОБЛОЖКА ТА ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ЗБІРКИ МАТЕРІАЛІВ ЗМІСТ 1. Бородавка Р.Г., наук. кер. Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАШОК З ПОДВІЙНИМ КУТОМ В ПЛАНІ (С.1-2) 2. Вакуленко В.С.,…

Continue reading

Поділитись:

Тези доповідей на конференціях

Щороку викладачі та студенти кафедри беруть активну участь в наукових конференціях з публікацією тез доповідей: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді — машинобудуванню», секція «Інтегровані технології машинобудування» — 2016 — (скачати, pdf, 7,13M) Тези доповідей студентів кафедри ІТМ на Науковій конференції студентів і аспірантів НТУУ «КПІ»…

Continue reading

Поділитись: