Кафедра ХХІ століття

Широкий поступ інформаційних технологій та автоматизації в усіх напрямках науки і техніки ставить як нові вимоги до проектування та виготовлення лезового інструменту, так і дає можливість їх реалізації. Перш за все інструмент в металообробній галузі повинен забезпечити високу ефективність експлуатації вельми коштовних автоматизованих комплексів та гнучких виробництв. Для вирішення цієї задачі дослідження проводяться в багатьох напрямках, а саме: створення нових інструментальних матеріалів та зносостійких покриттів; дослідження і розробка різних способів опору зносу інструмента при контакті його з оброблюваним матеріалом; розробка загальної теорії проектування інструментів з урахуванням умов його експлуатації, тобто теорії забезпечення інформаційних технологій проектування різних видів інструменту з наперед заданими властивостями; розробка сучасних CAD/CAM систем різального інструменту, які на стадії проектування дозволяють для заданих умов його роботи, проводити аналіз та прогноз працездатності та ефективності його використання, оптимізацію конструктивних параметрів та умов експлуатації, виготовлення та контроль.

Над цим працюють наукові школи, що очолюються видатними вченими: Новиковим М.В., Габченком А.І., Внуковим Ю.М., Равською Н.С., Залогою В.О., Якубовим Ф.Я., Лободою П.І., Мельничуком П.П. та іншими.

Сьогодні наукова школа, яка заснована Родіним П.Р., розвивається в напрямку розбудови теорії формоутворення поверхонь при механічній обробці, теорії проектування різальних інструментів та розробки інформаційного забезпечення САПР РІ, а також в напрямку розробки нових видів інструментів та їх роботи з прогнозованими характеристиками з урахуванням явищ, що супроводжують процеси різання.

Так у 2007 році була захищена докторська дисертація Мамлюком О.В. на тему «Развитие теории формообразования поверхностей резанием» (науковий консультант Родін П.Р.), в якій одержала подальший розвиток теорія формоутворення довбачів, теорія формоутворення поверхонь деталей заданим інструментом та визначені схем формоутворення при обробці заданої поверхні вибраним інструментом на верстатах з ЧПК.

Під керівництвом д.т.н. Равської Н.С. групою вчених (Солодким В.І., Ковальовою Л.І., Охріменком О.А., Герасимчук О.М., Вовком В.В., Майданюком С.В., Скринником П.В.) ведуться фундаментальні дослідження з розробки загальної теорії проектування інструментів та інформаційного забезпечення сучасних САПР РІ. В цьому напрямку захищена докторська дисертація Панчуком В.Г. на тему «Теоретичні основи проектування відрізних фрез» (2009 р. науковий консультант Равська Н.С.), Підготовлена до захисту докторська дисертація Охріменко О.А. «Теорія інформаційного забезпечення САПР черв’ячних фрез».

За останні п’ять років під керівництвом Равської Н.С. захищені кандидатські дисертації Бесарабцем Ю.Й. (2007 р.), Вовком В.В.(2009 р.) та Красновидом Д.О. (2009 р.), готуються до захисту дисертаційні роботи Майданюком С.В. і Скринником П.В.

На базі фундаментальних досліджень з розробки теорії забезпечення інформаційних технологій проектування різних видів інструментів з 2010 року під керівництвом д.т.н., проф. Пасічника В.А. вченими кафедри проводяться роботи по створенню автоматизованих систем проектування та виготовлення різальних інструментів, за результатами яких виконано договорів (2010-2011 рр.) на суму 250,0 тис. грн. та готується до захисту кандидатська дисертація Плівака О.А.

З 2002 р. на кафедрі під керівництвом д.т.н., проф. Майбороди В.С. проводяться дослідження фінішних методів магніто-абразивного оброблення виробів складної конфігурації і процесів формоутворення порошкового магніто-абразивного інструменту в умовах великих щілин. Застосування цих методів забезпечує формування рівномірної шорсткості поверхні складної форми з Ra<0,1-0,2 мкм для матеріалів широкого класу, формування поверхневого шару з підвищеною твердістю, підвищення стійкості різального інструменту не менше ніж у 1,8 разів, проведення розмірної обробки при формуванні тонких кромок на лопатках і різальному інструменті – мікро заточування кромок, заокруглення гострих кромок деталей, видалення задирок, розполіруваня мікро шпарин і мікротріщин, підготовка поверхонь під нанесення покриттів методами CVD i PVD, зміцнення деталей з покриттями, оброблення виробів з нанесеними тонкими покриттями. За результатами цих досліджень за останні роки виконано міжнародних договорі на € 40,0 тис., прийнята до захисту докторська дисертація Гейчука В.М. За цей період під керівництвом Майбороди В.С. захищені 2 кандидатські дисертації та готуються до захисту 3 кандидатські дисертації.

Поділитись:

Комментарии закрыты