САПР різального інструменту

Лектори:
к.т.н., доц. Ковальова Любов Іванівна

Лабораторні та практичні заняття:
к.т.н., доц. Ковальова Любов Іванівна

Нормативні документи:

Інформаційний пакет дисипліни

Мета: формування комплексу професійних знань, необхідних для практичної діяльності зв’язаної з автоматизацією конструкторського та технологічного проектування різального інструменту. Вміння проектувати конструкцію різального інструменту та технологію його виготовлення в середовищі САПР, створювати або доповнювати інформаційну базу системи, розробляти конструктивну та технологічну документацію, розробляти елементи САПР, оцінювати та обирати потрібні компоненти САПР РІ та формувати її структуру.
Завдання: придбання знань про можливості сучасних автоматизованих систем проектування різальних інструментів, основні компоненти САПР РІ, принципи, методики та алгоритми проектування САПР РІ, організацію бази даних, організацію автоматизованого проектування за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Зміст курсу розкривається в темах:
Рівні та етапи проектування САПР РІ. Технічне завдання на розробку САПР РІ
2. Методики проектування САПР РІ
Приклади наявних CAD/CAM систем у машинобудуванні. Перспективи розвитку САПР РІ
Автоматизація конструкторського проектування. Поелементний принцип проектування
Методи оптимального проектування РІ 
Алгоритми прийняття типових рішень при проектуванні різальних інструментів
Розробка бази уніфікованих даних конструктивних елементів РІ
Автоматизація технологічного проектування різальних інструментів
Моделювання структури технологічного процесу
Стратегія проектування технологічного процесу
Типові рішення в САПР РІ
1.    Методики автоматизованого проектування технологічних процесів
2.     Метод синтезу в САПР ТП
3.    Оптимізація технологічних процесів
4.    Основні принципи побудови інформаційно-пошукових систем САПР РІ
5.    Бази даних САПР РІ
6.    Організація автоматизованого проектування різальних інструментів
Рекомендована література
Основна
1.    Норенков И.П. Автоматизированное проектирование: Учеб. пособие, М., 2000.- 188 с.
2.    Системы автоматизированного проектирования технологических процессов, приспособлений и режущих инструментов. Под общ. Ред. С. Н. Корчака. М., Машиностроение, 1988 г., 352 с.
Додаткова
3.    Разработка САПР: Практ. пособие. В 10 кн. / Под ред. А.В. Петрова. М.: Высш. шк., 1990.
4.    Гречишников В.А., Кирсанов Г.Н. и др. Автоматизированное проектирование металлорежущего инструмента. М.,Мосстанк.,1984,109 с.
5.    Гречишников В. А. Системы автоматизированного проектирования режущих инструментов. М., ВНИИТЭМР, сер. 9, 2, 52с.
6.    Лашнев С. И., Юликов М. И. Проектирование режущей части инструмента на ЭВМ. М., Машиностроение, 1980, 392 с.
7.    Ящерицын П. И., Синицын Б. И., Жигалко Н. И., Бисс И. А. Основы проектирования режущих инструментов с применением ЭВМ., Минск, Высшая школа, 1979г., 304 с.
8.    Таратынов О. В., Земсков Г. Г., Тарамыкин Ю. П. и др. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ., М., Высшая школа, 1991 , 432 с.
9.    Юликов М. И., Горбунов В. И., Колесов Н. В. Проектирование и производство режущего инструмента. М., 1987 г.

Поділитись:

Comments are closed.