ВС і ТВ

Лектор:
к.т.н., доц. Адаменко Юрій Іванович

Нормативні документи:

Інформаційний пакет дисципліни:

Мета: навчити студентів грамотно вирішувати питання, пов’язані з якістю машин, яка забезпечується нормованою точністю, закладеною в кресленнях машинобудівного виробу з відповідних стандартів та питання пов’язані з дійсною точністю, яка залежить від точності засобів та методів вимірювання на всіх стадіях життєвого циклу машини.
Завдання: вивчення основних норм взаємозамінності, вміння розраховувати і призна-чати вимоги точності розмірів, форми, розташування і шорсткості поверхонь деталей;  виби-рати і розраховувати параметри посадок; складати та розраховувати розмірні ланцюги, при-значати відхилення на розраховані розміри; вибирати методи, інструменти та прилади для контролю точності деталей, а також грамотно оформлювати креслення деталей машин і вуз-лів у частині, що стосується норм взаємозамінності.
Зміст курсу розкривається в темах:
1.    Похибки геометричної точності деталей машин, закони їх розсіювання, основи мет-рології та вибору засобів вимірювання.
2.    Взаємозамінність гладких циліндричних з’єднань. Вибір квалітетів,  посадок.
3.    Підшипники кочення. Допуски та посадки.
4.    Точність форми та розташування поверхонь. Допуски. Контроль точності
5.    Шорсткість поверхонь. Нормування шорсткості.
6.    Взаємозамінність метричних різьб. Посадки різьб. Контроль  різьб.
7.    Шпонкові та шліцьові з’єднання.
8.    Допуски кутів та конусів. Конічні з’єднання. Контроль точності
9.    Взаємозамінність зубчастих коліс та передач.
10.  Розмірні ланцюги, методи їх розрахунку

Рекомендована  література
Основна
1.    Г. К. Якимчук, Ю. Є. Кирилюк, Г. А. Саранча. Взаємозамінність, стандартизація, ме-трологія та технічні вимірювання: Підручник / За ред. Г.К. Якимчука, – К.: «Основа», 2006. -560 с.
2.    А. И. Якушев и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Учебник для ВУЗов. Изд. 6. М. Машиностроение. 1986 г. (1987 г.)
3.    Палей М.А., Романов А.Б., Брагинский В.А. Допуски и посадки. Справочник. В 2 ч. – 8 изд. – СПб.: Политехника 2001. – Ч.1. – 576 с.; Ч.2 – 608 с.
Додаткова
4.    Ю. Є. Кирилюк, Г. К. Якимчук, Ю. М. Бугай. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Київ. 1997 р. – 212 с.; К – 2003 – 212 с.
5.    Г. А. Саранча. Метрологія, стандартизація та управління якістю. Київ, “Либідь”. 1993. – ___ с.
6.    Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах. Учеб. Посо-бие.2-е изд. СПбГТУ, 2001. 219 с.

Поділитись:

Comments are closed.