1 курс навчання бакалаврів

1 семестр

група МІ-81
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Вища математика-1. Диференціальне та інтегральне числення функці однієї змінної 4,5 Екзамен
Лінійна алгебра і аналітична геометрія 3,5 Залік
Інформаційні системи 3 Залік
Інженерна та комп’ютерна графіка 4 Залік
Хімія 4 Екзамен
Загальна фізика 1. Механіка. Основи електродинаміки 7,5 Екзамен
Підприємницьке право 2 Залік
Іноземна мова-1 1,5


2 семестр:

група МІ-81
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Вища математика-2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьої змінних. Диференціальні рівняння 6,5 Екзамен
Теоретична механіка 1. Статика 3,5
Теоретична механіка-2. Кінематика 4 Екзамен
Механіка матеріалів і конструкцій 1. Просте навантаження 6,5 Екзамен
Загальна фізика 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика 3 Залік
Теоретичні основи теплотехніки 3 Залік
Іноземна мова-1 1,5 Залік

 

Поділитись:

Comments are closed.