1 курс навчання магістрів

1 семестр

група МІ-61м (спеціаліазція “ІС та ТФД”)
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Математичне моделювання систем і процесів 3 Екзамен
Методологія проектування 4 Екзамен
Теорiя проектування інструменту – 1 4 Екзамен
Динаміка систем механічної обробки 4,5 Диф. залік
Фізика процесів різання – 1 4,5 Диф. залік
Фізика процесів різання – 2 1 Курсова робота
Патентознавство та інтелектуальна власність 3 Залік
Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Іноземна мова для науковців-1 1,5 Залік
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Основи наукових досліджень 4,5

група МІ-62м (спеціаліазція “ІД”)
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Математичне моделювання систем і процесів 3 Екзамен
Методологія проектування 4 Екзамен
Компонетика 4 Екзамен
Інструментальне та технологічне забезпечення процесів формоутворення 5 Диф. залік
Комп’ютерні технології дизайну – 1 5,5 Диф. залік
Комп’ютерні технології дизайну – 2 1 Курсова робота
Патентознавство та інтелектуальна власність 3 Залік
Практикум з іншомовного спілкування – 1. Іноземна мова для науковців -1 1,5
Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень 2

 


2 семестр:

група МІ-61м (спеціаліазція “ІС та ТФД”)
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Механіка руйнування 4,5 Екзамен
Фізика процесів різання – 3 4,5 Екзамен
Теорiя проектування iнструменту – 2 4 Екзамен
Теорiя проектування iнструменту – 3 1,5 Курсовий проект
Математичне моделювання процесiв різання 4 Диф. залік
Прогнозування працездатності різального інструменту 4 Диф. залік
Інструментальні надтверді матеріали 4 Залік
Інженерна педагогіка 2 Залік
Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Іноземна мова для науковців-1 1,5 Залік
Наукова робота за темою магістерської дисертації – 2. Науково-дослідницька робота за темою магістерської дисертації – 1 1,5
 
група МІ-62м (спеціаліазція “ІД”)
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Методологія проектування технічних систем 4,5 Екзамен
Комп’ютерні технології дизайну – 3. Симуляція технічних об’єктів 6 Екзамен
Формоутворення складних поверхонь – 1 5 Екзамен
Формоутворення складних поверхонь – 2 1,5 Курсовий проект
Інтегровані технології інженерного дизайну -1. Конвенціональні технології 4,5 Диф. залік
Художнє конструювання 5 Диф. залік
Практикум з іншомовного спілкування – 1. Іноземна мова для науковців -1 1,5 Залік
Інженерна педагогіка 2 Залік
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідницька робота за темою магістерської дисертації-1 1,5
Поділитись:

Comments are closed.