3 курс навчання бакалаврів

3 семестр

група МІ-71
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Математика-3. Функції комплексно змінної. Елементи теорії йморівності 7 Екзамен
Фізика-2 5 Залік
Теоретична механіка – 2 4 Екзамен
Механіка матеріалів і конструкцій – 1 3,5 Екзамен
Теоретичні основи теплотехніки 2,5 Залік
Вступ до Філософії 2 Залік
Соціальна психологія 2 Залік
Іноземна мова-2.
Іноземна мова загально-технічного спрямування
2

4 семестр:

група МІ-71
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Теорія механізмів і машин-1 5 Екзамен
Теоретична механіка – 3 2 Залік
Механіка матеріалів і конструкцій – 2 4 Екзамен
Екологічна безпека інжереної діяльності 2 Залік
Іноземна мова-2 2 Залік
Гідравліка 3 Залік
Основі автоматизованого проектування 4 Залік
Механіка руйнування та трибологія 3 Екзамен
Основи дизайну та ергономіки 3 Залік
Поділитись:

Comments are closed.