2 курс навчання магістрів

3 семестр

група МІ-61м (спеціаліазція “Інструментальне виробництво”)
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Проектування інформаційно-вимірювальних систем 5 Екзамен
Теорія формоутворення спеціальних поверхонь 5 Екзамен
Проектування інструментальних систем 5 Екзамен
Системи комп’ютерного дослідження процесів оброблення матеріалів 4,5 Диф. залік
Основи інженерії та технології сталого розвитку 2 Залік
Управління проектами в наукоємному машинобудуванні 3 Залік
Практикум з іншомовного наукового спілкування-2. Іноземна мова для науковців-2 1,5 Залік
Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідницька робота за темою магістерської дисертації – 2 4 Залік

4 семестр:

група МІ-61м (спеціаліазція “Інструментальне виробництво”)
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Науково-дослідна практика 6 Залік
Робота над магістерською дисертацією 22,5 Захист
Поділитись:

Comments are closed.