3 курс навчання бакалаврів

5 семестр

група МІ-61-1
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Теорія механізмів і машин – 2 1 Курсова робота
Метрологія і стандартизація 4,5 Екзамен
Деталі машин – 1 3,5 Диф.залік
Іноземна мова професійного спрямування – 1 1,5 Реферат
Процеси і технології формоутворення – 1. Теорія різання 4,5 Екзамен
Конструкторське забезпечення інструментальних систем – 1
Основи формоутворення поверхонь.
5 Екзамен
Технологія машинобудування 4 Диф.залік
Мікропроцесорна техніка 3 Залік
Інструментальні системи машинобудівного виробництва 3 Залік

6 семестр:

група МІ-61-1
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Деталі машин – 2 2,5 Залік
Соціокультурні засади інженерної та іноваційної діяльності 2 Залік
Підприємницьке право 2 Залік
Процеси і технології формоутворення – 2.
Програмне забезпечення механічної обробки
4,5 Екзамен
Системи автоматизованого проектування та інформаційні системи інструментального
виробництва – 1.   Системи автоматизованого проектування інструментальних систем
4,5 Екзамен
Конструкторське забезпечення інструментальних
систем – 2.    Основи різального інструменту
4.5 Екзамен
Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва 3 Диф.залік
Метрологічне забезпечення інструментального виробництва 3 Диф.залік
Основи технології оброблення на верстатах з числовим програмним керуванням 3 Диф.залік
Іноземна мова професійного спрямування – 1 1 Залік
Поділитись:

Comments are closed.