4 курс навчання бакалаврів

7 семестр

група МІ-51
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Охорона праці та цивільний захист 4 Залік
Економіка і організація виробництва 4 Залік
Деталі машин – 3 2,5 Залік
Іноземна мова професійного спрямування – 3 1,5 Диф.залік
Різальний інструмент та інструментальне
забезпечення автоматизованого виробництва – 2
3,5 Екзамен
Різальний інструмент та інструментальне
забезпечення автоматизованого виробництва – 3
1,5 Курсовий проект
Металорізальні верстати та обладнання
автоматизованого виробництва – 2
2 Залік
Технологія інструментального виробництва – 1 3,5 Екзамен
Автоматизоване проектування різального інструменту – 2 4,5 Екзамен
Програмене забезпечення механічної обробки в технологічних системах – 1 3 Диф.залік

8 семестр:

група МІ-51
Кредитний модуль Кредити Форма контролю
Технологія інструментального виробництва – 2 3,5 Екзамен
Теорія автоматизованого керування 2 Залік
Програмене забезпечення механічної
обробки в технологічних системах -2
2 Диф.залік
Проектування штампів та пресформ 3 Диф.залік
Технологічна оснастка 3,5 Екзамен
Переддипломна практика 7,5 Диф. залік
Дипломне проектування 6 Захист ДП
Поділитись:

Comments are closed.