Можливість публікації в рецензованому науковому журналі

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам про можливість публікації в рецензованому науковому журналі відкритого доступу “Cучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості“.

Засновник та видавець журналу: Харківський національний університет радіоелектроніки та Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».

Науковий журнал розрахований на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах: Index Copernicus InternationalDOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, OpenAIRE,BASE, Google Scholar, ROAD, Open Archives Initiative, Vernadsky National Library of Ukraine, EZB Electronic Journals Library, Polska Bibliografia Naukowa, MIAR, Leipzig University Library, World Catalogue of Scientific Journals, Open Catalogue of Scientific Periodicals, Socionet, PKP Index, Scientific Literature Database. 

Журнал виходить щоквартально.

Більш детальна інформація на сайті журналу https://itssi-journal.com/index.php/ittsi

Поділитись:

Зарубіжні публікації 2013

В 2013 році співробітниками кафедри було опубліковано 3 статті у закордонних наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • Globa A., Bulakh I. The research of the polymer composite materials drilling / Machines, Technologies, Materials .- Sofia, Bulgaria. – Issue 9/2013. p. 41-44.
 • Парненко В.С. Определение формы режущей кромки обкаточной фрезы при взаимноперпендикулярных осях заготовки и инструмента / Сборник трудов ХІX Международной заочной научно-практической конференции «Технические науки – от теории к практике», г.Новосибирск. 2013. – С.39-46.
 • Бабич В.Е., Лебедев В.Я., Майборода В.С. Влияние технологических условий процесса магнитно-абразивной обработки изделий на их износостойкость / Современные методы и технологии создания и обработки материалов. Сборник материалов VII Междунар науч.-техн. конф. в 3 кн. Пленарные доклады/ред. коллегия С.А. Астапчик и др.-Минск: ФТИ НАН Беларуси – Кн.3. – С.45-51.
Поділитись:

Фахові публікації 2013

В 2013 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 30 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • Булах І., Глоба.О., Дефекти в композиційних матеріалах при їх виготовленні, експлуатації та механічній обробці. Вісник Черкаського ДТУ, секція Машинобудування, №1, 2013 р., С. 60-63
 • Глоба О.В., Булах І.О., Милокост С.М. Вплив геометрії свердла на його стійкість і точність виконання отворів при свердлінні композиційних матеріалів. Технологические системы ОАО Украинский НИИАТ № 4(63) 2013г. , с. 48 – 57
 • Глоба О.В., Булах І.О., Аналіз дефектів типу відшарувань при свердленні конструкцій з композиційних матеріалів., Вісник, ЖДГУ,серія Машинознавство, Житомир, Вип. 1(64), – 2013р., с.3– 8
 • Глоба О.В.,Шевченко О.А., Поліщук Д.М. Вплив виду технологічної поверхні на міцність ремонтних з’єднань полімерних композиційних матеріалів. Технологические системы ОАО Украинский НИИАТ № 4(63) 2013г. , с. 65 – 75
 • Глоба О.В.,Шевченко О.А., Поліщук Д.М. Влияние вида технологических поверхностей на прочность ремонтных соединений пкм и проектирование специального режущего инструмента для обработки ремонтных поверхностей. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, сборник наукових прац , вип.№32. Краматорск. 2013 р., с. 268 – 271
 • Глоба О.В., Булах І.О., Милокост С.М. Дослідження якості процесу свердління ПКМ з застосуванням осцилюючого руху інструменту. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, сборник наукових прац , вип.№32. Краматорск. 2013 р., с. 56 – 61
 • Ковалева Л.И. Профилирование сборных фрез с прямыми зубьями, затылованными по окружности в корпусе приспособления с наклонными пазами. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 31. Краматорськ. 2013. С. 57-62
 • Равська Н.С., Охріменко О.А., Майданюк С.В. Визначення параметрів зрізуваного шару багатозубих дискових інструментів та торцевих фрез за допомогою комп’ютерних систем 3D проектування. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №32, 2013 C.20-29
 • Охріменко О.А. Формоутворення поверхні зубчастих косозубих зубчастих коліс при зубофрезеруванні. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №31, 2013 C.38-46
 • Равская Н.С., Охрименко А.А. Обработка цилиндрических зубчатих колес коническими червячными фрезами. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №31, 2013 C.3-8
 • Равська Н.С., Охріменко О.А. Аналіз геометрії різальної частини черв’ячних фрез на прикладі визначенні кута в плані при нарізанні прямозубих зубчастих коліс. Резание и инструмент в технологихеских ситемах. Международный научно-технический сборник. МОНУ, НТУ «ХПИ», Харьков , 2013, – Вип. 83. С. 223-235
 • Охріменко О.А. Аналіз та особливості сучасних САПР черв’ячних фрез Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2013. – №1. – С. 145-153
 • Равська Н.С., Оробченко А.П., Криворучко Д.В. Удосконалення конструкції різальної частини спірального свердла на основі 3D-моделювання її напружено-деформованого стану / Вісник національного університету «Львівська політехніка» №746.-2013 стор.47-51
 • Адаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й. Пристрій для обробки композиційних матеріалів. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць, Вип.32, Краматорськ, 2013.- С.150-154.
 • В.А. Пасічник, В.М. Юхимчук, Я.В. Татарин. Підвищення ефективності застосування осьового інструменту на верстатах з ЧПК // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. праць. – Краматорськ. ДДМА, Вип. 32 – 2013. – С.49-54.
 • Парненко В.С. Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища Науковий вісник НЛТУ Украіни, вип. 23.10-2013,с.380-385
 • Поперечный А.В., Солодкий В.И. Изменение углов резания при обработке деталей червячной фрезой. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Донбаська державна машинобудівна академія. 2013
 • Структурно-физическая модель формирования магнитно-абразивного инструмента в больших рабочих зазорах кольцевого типа при обработке стержневых изделий Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В. /Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машино-будування і машинознавство. – Донецьк: Доннту, 2013. – Випуск 1(10). – С. 36 – 46
 • Analyse von Prozessbedingungen auf der Werkzeugschneidkanten während der magnetabrasiven Bearbeitung von Schaftfräsern aus Hartmetall mit ihren positionierungen in Ringförmigen Arbeitszonen. Maiboroda V., Кarpuschewski B., Кlymov O. /Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машино-будування і машинознавство. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – Випуск 1(10). – С. 28 – 35.
 • Підвищення ефективності магнітно-абразивного оброблення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В. / Вісник СевНТУ. Машиноприладобудування та транспорт. —Вип.140. — 2013. —С.70–74.
 • Вплив магнітно-абразивного оброблення на твердість поверхневого шару свердел із швидкорізальної сталі. Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В. /Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем Збірник наукових праць Краматорськ, Випуск 32- 2013. – С.263-267
 • Герасимчук О.М. Визначення профілю різальної частини торцевої фасонної фрези, затилованної по колу, Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Збірник наукових праць,№31,2013,с.71-76
 • Глоба О.В., Булах І.О., Дослідження якості отворів при обробці вуглепластика різними конструкціями різального інструменту. Вістник СевНТУ, серія: Машіноприладобудування та транспорт. Севастополь. 2013. с. 21-25
 • В.А. Пасічник, В.М. Юхимчук. Інформаційні зв’язки для реалізації САПР інструментального забезпечення машинобудівного виробництва // Вісник СевНТУ, Севастополь 2013. – № 139. С. 170-175.
Поділитись:

Зарубіжні публікації 2012

В 2012 році співробітниками кафедри було опубліковано 1 статтю у закордонному науковому журналі.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • Maiboroda V.S., Dzhulii D.Ju., Byelyaev O. Schnedkantenmikrogestalt von Hartmetallvendeschneidplaten bei der Magnetabrasiven Bearbeitung / FORUM Scheidwerkzeug und Schleiftechnik.- №3, P.84-91.
Поділитись:

Фахові публікації 2012

В 2012 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 20 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • Лабунець В.Ф., Корбут Є.В., Адаменко Ю.І. Перспективи використання компоциційних матеріалів в авіакосмічній галузі. Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник. Вип. 56, с. 89 – 96.
 • ГВ. Є. Панарін, М. А. Фараджаллах, Є. В. Корбут Триботехнічні характеристики детонаційно-газових покриттів на основі карбіду кремнію. Проблеми тертя та зношування № 57. С. 76 -83.
 • В.Є. Панарін, М.В. Кіндрачук, Є.В. Корбут До питання організаціїміжфазової взаємодії у композиційних покриттях, зміцнених вуглецевими нанотрубками. Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник. Вип. 60, с. 86 – 91
 • Є.В. Корбут, Андрєєв О.В., В.Ф. Лабунець. Вплив режимів механічної обробки на якість поверхні полімерних композиційних матеріалів. Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник. Вип. 61, с. 96 – 101
 • Майборода В.С., Ткачук І.В., Мініцька Н.В., Джулій Д.Ю., Бєляєв О.О. Магнітно-абразивне оброблення свердел виготовлених з швидкорізальної сталі. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №31, 2012. – С.271- 278.
 • Бесарабец Ю.И. Использование POWER SHAPE для создания модели временной шины для транспортировки больных с переломом конечностей. ВІСНИК Національного університету “Львівська політехніка”№ 746 Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. стор. 211-215
 • Карбонітрація лопаток компресорів ГТД з титанового сплаву ВТ8 з попередньою активацією поверхні МАО Соловар О.М.,Бобіна М.М.,Хижняк В.Г., Майборода В.С./Вістник СевНТУ. Зб.наук. праць. Серія: Механіка, енергетика, екологія. Вип.133.- 2012. – С.144-150
 • Магнітно-абразивне оброблення кінце-вого різального інструменту в умовах великих магнітних щілин з використан-ням відновлювальних елементів Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В./ Вістник ТНТУ. Машинобудування та автоматизація виробництва. – №4(68). – 2012.– С.133-141
 • Застосування методу магнітно-абразивного оброблення для підвищення стійкості багатогранних непереточу-ваних твердосплавних пластин Майборода В.С., Джулій Д.Ю./Процеси механічної обробки в машинобудуванні. Збірник наук.праць.ЖДТУ , вип.12, 2012. – С.32-40
 • Магнітно-абразивне оброблення свердел виготовлених з швидкорізальної сталі Майборода В.С., Джулій Д.Ю.,Ткачук І.В., Мініцька Н.В., Бєляєв О.О. / Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем Збірник наукових праць Краматорськ, Випуск 31- 2012. – С.271-279
Поділитись:

Фахові публікації 2011

В 2011 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 35 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис багатьох статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • O. Byelyayev, D. Hoffmann, J. Pfrommer, V.S. Maiboroda, W.N. Geichuk. Einige. Aspekte der Schneidkantenverrundung an Bohrwerkzeugen // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип.8(190). – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – С.72-77.
 • Глоба А.В., Шевченко О.А. Ремонт пошкоджень елементів конструкцій із композиційних матеріалів з використанням комп’ютеризованої системи та комплекту інструментальних засобів // Вестник НТУУ “КПИ”, Машиностроение, № 62.-2011., С.76 – 81.
 • Глоба О.В., Кульбачний О.В. Моделювання процесу різання методом кінцевих елементів в середовищі DEFORM 3D // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць., Вип. №28., Краматорськ., 2011. – С. 97 –101
 • Глоба О.В., Кухановський О.В. Аналітичний розрахунок навантажень при обробці TWINTEX cтупінчатим свердлом та визначення його оптимальних геометричних параметрів //Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. Вип.№28., Краматорськ., 2011. – С.285 – 290.
 • Глоба О.В., Романенко Д.В. Определение рациональных режимов резания при сверлении высокопрочных полимерных композиционных материалов // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-24: Сб. трудов ХХIV Междунар. науч. конф.: в 10 т. Т.5. Секция 5 / Под общ. ред. В.С. Балакирева. – Киев: Национ. Техн. ун-т Украины «КПИ», Саратовский государственный технический университет, 2011. – С.138-140.
 • Глоба О.В., Шевченко О.А. Метод ремонту пошкоджень елементів конструкцій із композиційних матеріалів з використанням комплекту інструментальних засобів // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011». – Т. 2. – К.: НАУ, 2011. – С. 15.30 – 15.33.
 • Катрук О.В., Бесарабець Ю.Й., Плівак О.А. Дослідження силових характеристик фрезерування деталей з алюмінію // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – С.175-182.
 • Ковалева Л.И., Родин Р.П., Пливак А.А. Исследование геометрических параметров спиральных сверл с заостренной поперечной кромкой и обратным углом наклона поперечной кромки // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №28, 2011. – С.86-91.
 • Корбут Е.В., Лабунец В.Ф. Особенности изнашивания инструмента при обработке титановых сплавов // Проблеми тертя та зношування., К., вип.55, 2011. – С.83-94.
 • Майборода В.С., Анисимова А.В. Магнитно-абразивная обработка быстрорежущего инструмента различными порошковыми магнитно-абразивными материалами // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб.наук.праць. – Краматорськ, вип.28, 2011. – С.21-26.
 • Майборода В.С., Джулий Д.Ю. Влияние условий магнитно-абразивной обработки в  больших рабочих зазорах кольцевого типа на качество многогранных неперетачиваемых твердосплавных пластин // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб.наук.праць. – Краматорськ, вип.28, 2011. – С.48-54.
 • Майборода В.С., Джулий Д.Ю., Ткачук И.В. Особенности формирования магнитно-абразивного инструмента при магнитно-абразивной обработке длинномерных деталей в кольцевой рабочей зоне // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. Вип.8(190). – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – С.49-56
 • Майборода В.С., Карпушевскій Б., Климов О.М. Магнітно-абразивне оброблення твердосплавного інструменту в умовах великих робочих щілин // Вестник национального технического университета Украины ”Киевский политехнический институт”. Машиностроение.-Вып.61.- Т.1 – 2011.- С.175-183.
 • Майборода В.С., Мініцька Н.В., Джулий Д.Ю. Методи поверхневого фінішного оброблення твердосплавного різального інструменту // Вестник национального технического университета Украины ”Киевский политехнический институт”. Машиностроение.-Вып.62. – 2011.- С.213-216.
 • Майданюк С.В. Вплив геометричних параметрів на статичні геометричні параметри різальної частини відрізних фрез з різнонаправленими кромками // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, Вип. №28, 2011.
 • Пасечник В.А., Джадидиан А., Парненко В.С. Формализованный синтез вариантов последовательностей обработки отверстий // Вісник НУТУ „КПІ”. Серія „Машинобудування”. К.: НУТУ „КПІ” . – 2011, № 63. С.128-133.
  Представлений спосіб опису обмежень послідовності виконання технологічних переходів обробки отворів у виді відповідних матриць та графів. Показано, як запропонований опис може бути використаний для формалізованого синтезу варіантів послідовності обробки отвору. Дані принципи виділення з технологічно довільних порядків обробки економічно переважних. Наведено опис нового програмного забезпечення, що реалізує пропоновані моделі та процедури для автоматизації синтезу частини технологічної операції.
  Скачати: стаття (pdf, 0,45M); презентація (pdf, 1,42M).
 • Пасічник В.А., Лашина Ю.В. Формалізація опису кінематичних пар механізмів в задачах проектування технології складання // Вісник НУТУ „КПІ”. Серія „Машинобудування”. К.: НУТУ „КПІ” . – 2011, № 61, т.1. С.140-146.
  Представлены результаты исследования характера возможных движений между элементами кинематических пар. Полученные результаты подтвердили гипотезу о том, что любая кинематическая пара может быть описана через бинарные отношения ограничений подвижности (БООП). Системный анализ всех вариантов взаимодействия БООП также позволил выявить «недопустимые» сочетания. Дано объяснение причин невозможности некоторых сочетаний. Описание взаимодействия отдельных деталей в виде БВОР можно использовать в системах автоматизированного проектирования сборочных изделий и технологий сборки.
  Results of studying the nature of possible movements between the elements of kinematic pairs are described. The obtained results confirmed the hypothesis that every kinematic pair can be described by binary relations of movement restriction (BRMR). The “unacceptable” combinations of BRMR are detected due to analysis of all possible combinations. The explanation of certain combinations impossibility is given. A description of the interaction between individual parts in terms of BRMR can be used in computer-aided design of assembly products and assembly processes.
  Скачати: стаття (pdf, 0,44M).
 • Пасічник В.А., Чистякова К.Є., Батюк А.А. Дослідження впливу зміни форми передньої поверхні різального клину на експлуатаційні властивості // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. праць. – Краматорськ. ДДМА, Вип. 28 – 2011. – С.13-20
  Статья содержит исследования влияния формы передней поверхности пластины резца на ее эксплуатационные свойства. С помощью традиционного метода и программного обеспечения DEFORM было просчитано силовые характеристики Pz, Py, Px стандартной пластины, и построены графики зависимости между ними. Также исследовано влияния изменения радиуса закругления режущей кромки на длину линии резания и площадь срезаемой стружки. Приведены результаты сравнительных исследований в среде DEFORM процессов внешнего чернового фрезерования стандартизированной червячной фрезой и фрезой, зубцы которой имеют стружкоразделительные элементы. Путем компьютерного эксперимента установлено, что для новой конструкции составляющая силы резания Pz в среднем на 20-25% ниже, чем для инструмента стандартной конструкции.
  The article contains a study of the influence of shape of the front surface of the plate for the cutter on its performance characteristics. With the traditional method and medium DEFORM was counted force characteristics Pz, Py, Px standard plates, and plot the relationship between them. Also, studies the influence of changes in the radius of curvature of the cutting edge on the length of the cutting line and the square cut chips. The results of comparative studies using software DEFORM processes of gear cutting with standard hob and cutter teeth which groove-type chip breaker. Computer simulation found that for new hob design cutting force Pz on average 20-25% lower than for the standard tool.
  Скачати: стаття (pdf, 0,85M).
 • Пасічник В.А., Шумаєв С.О. Інтегрована система конструкторсько-технологічного підготовлення виготовлення деталі „валок” для правки труб // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. праць. – Краматорськ. ДДМА, Вип. 28 – 2011. – С.339-345
  Представлен новый подход к интеграции процессов проектирования и изготовления основного элемента косовалковой правильной машины для труб – детали “валок”. Данный подход и разработанное на его основе новое программное обеспечение обеспечивают высокую скорость, как проектирование самой детали, так и получение управляющей программы для ее изготовления.
  A new approach to the integration process of designing and manufacturing of a basic element of cross-roll machine for pipes. This approach and new software provides high speed of design of part “roll” and generating of NC-program for its production.
  Скачати: стаття (pdf, 0,33M).
 • Равська Н.С., Коваль В.А. Николаєнко Т.П. Геометрія задньої поверхні різального інструменту // Вісник СевНТУ №117, Севастополь, 2011, с.132-137
 • Равська Н.С., Бесарабець Ю.Й., Плівак О.А. Геометричні параметри поперечної різальної кромки спірального свердла зі зворотнім кутом її нахилу. / Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №28, 2011. стр. 66-70.
 • Равська Н.С., Липський Є.Р., Скринник П.В.Моделювання зусиль різання при високошвидкісній обробці загартованих сталей кінцевими сферичними фрезами“, Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Збірник наукових праць. вип. №28, Краматорськ, 2011, с. 269-273
 • Равська Н.С., Охріменко О.А.Визначення товщини зрізу при зубофрезеруванні черв’ячними фрезами зубчастих коліс“. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Збірник наукових праць. вип. №28, Краматорськ, 2011, с,3-12
 • Равська Н.С., Охріменко О.А. Дубик Я.Р. “Підвищення технологічності заточки черв’ячних фрез“. Наукові праці Національного технісного університету, серія Машинобудування і машинознавство, вип.8 (190), Донецьк, 2011, с. 117-123
 • Равська Н.С., Охріменко О.А., Кулініч А.С. Ососбливості формоутворення передньої лінійчастої поверхні зубів різального інструменту./ Наукові праці ДНТУ , серія “Машинобудування і машинознавство”. – Вип 8(190)- Донецьк ДНТУ 2011 – С1085-117
 • Равська Н.С., Родін Р.П., Ковальова Л.І. Зуборезные гребенки с различными схемами снятия припуска // Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування. №63. 2011. стор. 144-147
 • Солодкий В.І. Яшина Т.В. Торцева фреза з конічною передньою поверхнею // Збірник наукових праць. Надійність інструменту та організація технологічних систем. Випуск 28. Краматорськ 2011
 • Якимчук Г.К., Плівак О.А. Динамика узла планшайба-основание тяжелых карусельных станков при воздействии импульсным методом // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №28, 2011. стр. 340-345.
Поділитись:

Фахові публікації 2010

В 2010 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 40 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • Ваниев Э.Р., Бесарабец Ю.И., Скрынник П.В. Вопросы методологии исследования влияния СОТС на процесс резания // Вісник СумДУ. Серія «Технічні науки», №4′ 2010, стор. 70-76
 • Герасимчук О.М. Вихідні інструментальні поверхні торцевих фрез для оброблення фасонних поверхонь обертання // Процеси механічної обробки в машинобудуванні: Збірник наукових праць-2010-№9, стор.19-30
 • Кіндрачук М.В., Федорчук С.В., Корбут Є.В. Вплив відпуску та фракційного нагріву на триботехнічні властивості зміцненої лазером сталі У10 // Проблеми тертя та зношування., вип.54, стр. 95-106., 2010
 • Мініцький А.В., Мініцька Н.В., Власова О.В. Основні тенденції розвитку порошкових магнітно-мяких матеріалів // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. Збірник наукових праць. 2010, – № 9, – С.3-18.
 • Н.В.Новиков, В.Б.Струтинский, Девин Л.Н. Трансфер технологий Института Сверхтвердых материалов при разработке многокоординатного обрабатывающего оборудования и его инструментального обеспечения // Вісник НТУУ”КПІ”,Секція “Машинобудування”, №61 т.1,2010, с.146-151
 • Н.В.Новиков, В.И.Кущ, С.И.Шестаков. Применение критерия Писаренко-Лебедева для прогнозирования циклической прочности аппаратов высокого давления для синтеза алмазов и других сверхтвердых материалов // Вісник НТУУ “КПІ”, Секція “Машинобудування”, 2010, №58, с.48
 • Н.В.Новиков, Л.Н.Девин, А.А.Осадчий, А.Г.Сулима, Н.Н.Деркач. Влияние демпфирования режущих пластин из поликристаллов КНБ на стойкость резцов // Вісник НТУУ”КПІ”, Секція “Машинобудування”, №58, 2010, с.229-233
 • Панасик О.О., Власова О.В., Мініцький А.В., Мініцька Н.В. Отримання композиційних залізних порошків із покриттям нікель-фосфору для виготовлення магнітних матеріалів // Вісник Кременчуцького Вісник Кременчуцького національного університету ім.. М. Остроградського. №6, – 2010, -ч.1., -С.48-55.
 • Овсянкін А.М., Лабунець В.Ф., Корбут Є.В. Застосування методів неруйнівного контролю для діагностики трибоспряжень // Проблеми тертя та зношування, вип.52, 2010, ст.65-74
 • Пасечник В.А. Лашина Ю.В. Сборочно-ориентированное конструирование // Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка. – №5-2010. – С.18-22
  Стремительное развитие и внедрение технологий и оборудования механической обработки позволил существенно снизить эту составляющую себестоимость изготовления деталей. Для достижения такого же результата в сборке одного лишь нового оборудования недостаточно. Следует искать технические решения еще на этапе проектирования изделия, которые бы не затрагивая функциональные показатели, «подсказали» конструктору какое из решений будет дешевле в изготовлении.
 • Кореньков В.Н., Пасечник В.А., Субин А.А. Автоматизированный синтез множества технологически целесообразных последовательностей сборки изделий машиностроения / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки / Хмельницький, 2010.- № 1 (144). С. 20-24
  Рассматриваются задачи определения структуры изделия (состава и количества сборочных единиц), формирования множества технически реализуемых и технологически обоснованных последовательностей общей и узловой сборки, а также определения направлений монтажа деталей и отдельных частей изделия.
  Tasks of determination of structure of products (composition and quantity of assembly units), forming of multitude of the technically realized and technologically grounded assembly sequences, and determinations of directions of editing of parts and assembly units are considered.
 • Пасічник В.А., Лашина Ю.В. Метод цілеспрямованого перепроектування складальних виробів та його реалізація у “DFA Expert” / Вісник НУТУ „КПІ”. Серія машинобудування. К.: НУТУ „КПІ” . – 2010, № 58. С.258-263
  В статье представлен метод поиска лучшего конструктивно-технологического решения для изделий механосборочного производства. Данный метод был использован при разработке нового программного обеспечения DFA Expert. Использование в нём существующих математических моделей сборочного изделия и технологического процесса сборки позволило использовать разработанные ранее алгоритмы анализа конструкции, а также реализовать интеграцию DFA Expert с другими системами поддержки жизненного цикла изделий. Использование DFA Expert продемонстрировано на примере сборочной единицы «Пневмораспределитель».
  This paper presents the method for the purposeful redesign of an assembly. An implementation of the new computer-aided DFA tool named “DFA Expert” is based on this method. An application of the existing assembly model and the assembly process model gives opportunities for realizing computer-aided DFA analysis. There is a possibility of computer-aided generating these models on the basis of the product’s 3D model, created in the CAD system. An example of Air Distributor redesign has been included to illustrate the application of DFA Expert.
 • Лашина Ю.В., Пасічник В.А. Формалізація обмежень на інтеграцію деталей у складальному виробі // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. праць ДДМА, Вип. 26-2010. – С.177-182
  This paper presents the three areas of a DFA analysis. Restrictions, which must be taken into account when reducing part count, are divided into the following two groups: restrictions, which can be analyzed automatically and restrictions, which have to be analyzed manually. An application of the proposed procedure for analyzing the restrictions gives an opportunity for an automation of DFA analysis.
 • Равська Н.С., Николаенко Т.П., Пливак А.А. Геометрия спирального сверла в различных системах координат // Сучасні технології машинобудування: зб. наук. праць. – Вип. 5. / редкол.: В. О. Федорович (голова) [та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 350с. – Укр., рос., англ. мовами. стр. 76-81.
 • Равська Н.С., Охріменнко О.А., Забара Т.В. Визначення товщини зрізу при фрезеруванні площини торцевою фрезою. Вісник СумДУ, серія “Технічні науки” – №3 том 2,- вид. СумДУ 2010 – С91-97.
Поділитись:

Зарубіжні публікації 2010

В 2010 році співробітниками кафедри було опубліковано 3 статі у закордонних наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • Pasiecznik W. А., Laszina J.W. Analiza i doskonalenie konstrukcji wyrobow z wykoryzystaniem oprogramovwania “DFA EXPERT” // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, Nr 273, 2010, z. 79. – Polacszenia montazowe. – p.17-25
Поділитись: