Захист магістерських дисертацій за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну»

Захист магістерських дисертацій за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну» відбудеться 22 грудня 2020 року о 14:00 годині онлайн.

До захисту допущені наступні студенти:

 1. Кривенко Максим Олександрович
 2. Жук Роман Борисович
 3. Колупаєв Дмитро Вікторович
 4. Мельниченко Анастасія Володимирівна
 5. Флашнер Віталій Юрійович
 6. Сергієнко Владислав Володимирович
 7. Сологуб Роман Юрійович
 8. Троян Павло Павлович

Для перевірки на плагіат роботи надсилати Кабанець Ірині Іванівні на не пізніше 15 грудня 2020 року.

Захист магістерських робіт відбудеться 22 грудня 2020р. о 14:00 дистанційно (on-line в Zoom)!!!

Тема: Захист магістрів МІ
Время: 22 дек. 2020 02:00 PM Киев

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6507144678

Идентификатор конференции: 650 714 4678
Код доступа: itm

Поділитись:

Захист магістерських дисертацій за спеціалізацією “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Захист магістерських дисертацій за спеціальністю “Прикладна механіка” спеціалізацією “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин” відбудеться 17 та 18 грудня о 12.00 онлайн.

Запрошуємо на захист всіх бажаючих після попередньої реєстрації (вказати прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, телефон) на kvm-mmi @ ukr.net. Всім, хто зареєструвався, буде вислане посилання на конференцію.

Склад комісії:

голова проф., д.т.н. Саленко О.Ф.,

Члени комісії:

проф., д.т.н. Струтинський В.Б., проф., д.т.н. Шевченко О.В., доц., к.т.н. Кравець О.М.,

Секретар Гаврушкевич Н.В.

Поділитись:

Перевірка студентських атестаційних робіт на наявність запозичень та їх розміщення в ELAKPI

Законодавчо-нормативна база

Параметри системи Unicheck:

 • Обсяг сторінки – 275 слів. Під словом слід розуміти не лише слово як лексичну одиницю, але й деякий набір символів, обмежений пробілами та (або) пунктуаційними знаками. Цей обсяг використовується лише при обрахунку кількості сторінок, витрачених на перевірку атестаційної роботи, і не є вимогою для оформлення атестаційної роботи.
 • Чутливість системи – 10 слів. Під чутливістю слід розуміти розмір шинглу (послідовності слів). Чим більший розмір шинглу, тим нижча чутливість, але й менша ймовірність хибних спрацьовувань. Чутливість офіційно встановлена п. 2.2 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Базовий обсяг атестаційних робіт: дипломний проект бакалавра – 70 сторінок, магістерська дисертація – 100 сторінок.

Особливості процедури перевірки атестаційних робіт в системі Unicheck:

 • Атестаційні роботи подаються на перевірку єдиним файлом (бажано формату *.pdf). Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище та ініціали студента, шифр групи, ступінь вищої освіти та рік захисту. Зразки імен файлів  PrizvyscheIB_MI61_bakalavr_2020  або PrizvyscheIB_MV91mp_magistr_2020. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ. Якщо студент подає файл атестаційної роботи в іншому форматі, коректне перетворення в системі Unicheck не гарантується.
 • При перевірці студентських атестаційних робіт можна вилучати частини роботи, які не відображають істинне авторство і знижують рівень унікальності роботи. Передусім це титульний аркуш, завдання, календарний план, список скорочень, список використаної літератури, додатки тощо. Таким чином, для перевірки на наявність запозичень можна надавати роботу в скороченому вигляді, яка складається із вступу, основної частини та висновків. Підстава – п. 3.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Здобувачу ступеня вищої освіти не забороняється здійснювати попередню перевірку своєї атестаційної роботи в індивідуальному порядку.  Однак, результати цієї перевірки не можуть бути враховані при захисті кваліфікаційної роботи. Підстава – п. 4.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Система Unicheck може некоректно обробляти математичні формули, текст з векторних рисунків тощо. Керівникам атестаційних робіт рекомендується звертати увагу і відобразити це у відгуку.
 • В систему Unicheck атестаційну роботу студента завантажує його керівник в спеціально створену директорію в системі.

Розміщення атестаційних робіт в ELAKPI

 • Атестаційні роботи подаються у повному обсязі, включаючи текстову і графічну частини. Титульний аркуш, бланк завдання, календарний план тощо мають бути заповнені не рукописним текстом, а на комп’ютері.
 • Атестаційні роботи подаються на перевірку одним об’єднаним файлом формату *.pdf. Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище студента і ступінь вищої освіти, наприклад Prizvysche_bakalavr або Prizvysche_magistr. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ.
 • В ELAKPI атестаційну роботу студента завантажує відповідальний по кафедрі (освітній програмі).

Відповідальність

 • Періодично відбувається звірка студентських атестаційних робіт в системі “Деканат”, системі Unicheck та в архіві ELAKPI. Кількість робіт в цих трьох системах повинна співпадати. В разі неспівпадіння може бути затребуване письмове пояснення завідувача кафедри.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в атестаційній роботі відповідальність несе автор. Підстава – п. 11 Положення.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в уже захищеній атестаційній роботі здобувач вищої освіти може бути ретроспективно позбавлений ступеня вищої освіти. Підстава – ст. 6, ч. 2, абз. 4 Закону України “Про вищу освіту”.
Поділитись:

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З метою урегулювання питань відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти та на виконання рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 30.06.2020).

Дивиться текст Положення.

Поділитись:

Попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин»

7 грудня 2020 року о 15:00 відбудеться попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин», який відбудеться онлайн.

Слідкуйте за інформацією! Посилання на онлайн захист буде повідомлено пізніше!

Участь беруть наступні студенти:

1. Копєйкін Марко Вікторович

2. Гао Сінмінь

3. Алексик Даниїл Ігорович

4. Коноваленко Юлія Олегівна

5. Ющук Артем Миколайович

6. Кривчук Юрій Тарасович

7. Новак Владислав Віталійович

8. Камінський Віталій Вячеславович

9. Зінчук Андрій Сергійович

10.Лещенко Костянтин Анатолійович

11. Бондаренко Дмитро Миколайович

12. Петренко Владислав Володимирович

Склад ЕК на 2020 рік

Голова комісії:

Данильченко Юрій Михайлович – д.т.н., професор кафедри конструювання машин, завідувач кафедри, професор;

Члени комісії:

Саленко Олександр Федорович – д.т.н., проф., кафедри конструювання машин.
Струтинський Василь Борисович – д.т.н., проф., кафедри конструювання машин.
Шевченко Олександр Віталійович – д.т.н., проф., кафедри конструювання машин.
Кравець Олександр Михайлович – к.т.н., доц., кафедри конструювання машин.

Секретар – асистент кафедри конструювання машин Гаврушкевич Наталія Валеріївна

Поділитись:

Попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну»

7 грудня 2020 року о 15:00 відбудеться попередній захист магістерських робіт за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну», який відбудеться онлайн.

Шановнi керiвники дипломних проектiв! Попереднiй захист вiдбудеться 7 грудня 2020р. о 15:00 за посиланням.

Участь беруть наступні студенти:

1.Кривенко Максим Олександрович

2.Гирич Андрій Сергійович

3.Жук Роман Борисович

4.Колупаєв Дмитро Вікторович

5.Косянчук Владислав Валентинович

6.Мельниченко Анастасія Володимирівна

7.Романов Вадим Миколайович

8.Флашнер Віталій Юрійович

9.Панасюк Олексій Сергійович

10.Петренко Олексій Дмитрович

11.Родина Богдан Романович

12.Сергієнко Владислав Володимирович

13.Сологуб Роман Юрійович

14.Троян Павло Павлович

Склад ЕК на 2020 рік

Голова комісії:

Пасічник Віталій Анатолійович, д.т.н., проф., професор кафедри конструювання машин.

Члени комісії:

Охріменко Олександр Анатолійович – проф., професор кафедри конструювання машин;

Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., проф., професор кафедри конструювання машин;

Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доц., доцент кафедри конструювання машин.

Секретар комісії:

Кабанець Ірина Іванівна, інженер І категорії кафедри конструювання машин.

Поділитись:

Інформація для дистанційного навчання (викладачі, контакти, дисципліни)

Шановні студенти.

В приєднаних файлах Ви знайдете інформацію по дистанційному викладанню дисциплін (перелік дисциплін, контактні дані викладача та інформація щодо платформи дистанційного навчання) для освітніх програм:

Поділитись: