Нормативні документи підготовки магістрів

Нормативні документи для підготовки магістрів за спеціальністю “131 Прикладна механіка”

Освітня програма та навчальні програми “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Освітня програма та навчальні програми “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин

  • Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю “131  Прикладна механіка” галузі знань 13 Механічна інженерія кваліфікації “Магістр з прикладної механіки” (скачати *.pdf,  0.48Mb) (освітньо-наукова)
  • Освітня програма  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю “131  Прикладна механіка” галузі знань 13 Механічна інженерія кваліфікації “Магістр з прикладної механіки” (скачати *.pdf,  0.45Mb) (освітньо-професійна)
  • Робочий навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки (2021)
  • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки (2021)
  • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки  (2021)
  • Робочий навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки  (2020)
  • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки (2020)
  • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки  (2020)
Поділитись:

Кафедральні каталоги вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти

Поділитись:

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року), МАГІСТР за освітньою програмою “технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року). МАГІСТР
Кафедра “Конструювання машин”
Спеціальність – 131 – Прикладна механіка
за освітньо-науковою програмою підготовки – Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин.

за освітньо-професійною програмою підготовки – Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин.

Поділитись:

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року), МАГІСТР за освітньою програмою “Інструментальні системи інженерного дизайну”

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року). МАГІСТР
Кафедра “Конструювання машин”
Спеціальність – 131 – Прикладна механіка
за освітньо-науковою програмою підготовки – Інструментальні системи інженерного дизайну.

за освітньо-професійною програмою підготовки – Інструментальні системи інженерного дизайну.

Поділитись: