Нормативні документи підготовки докторів філософії

Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну”

  • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю “133 – галузеве машинобудування” (скачати *.doc, 0,2Mb)
  • Робочий навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю “133 – галузеве машинобудування” (скачати *.pdf, 0,2Mb)

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Документи підготовки докторів філософії

Вимоги до оформлення дисертацій. Наказ МОН України  № 40 від.12.01.2017, зареєстрований МінЮст України 03 лютого 2017 р.
за № 155/30023 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2016. Чинний від 01.07.2016. (скачати *.pdf, 0,3Mb)

Поділитись:

Нормативні документи підготовки PhD

З нормативними документами підготовки доктора філософії (PhD) та вступу до аспірантури можна ознайомитись на сайті Механіко-машинобудівного інституту за посиланням: https://mmi.kpi.ua/accreditation/aspirantura

Поділитись:

Програма з підготовки аспірантів (PhD)

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) 
кафедри інтегрованих технологій машинобудування
від “30”січня 2019 року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 13 Механічна інженерія по спеціальності 131 Механічна інженерія (за переліком спеціальностей 2015)

і включає наступні напрями:
1. Формоутворення поверхонь при механічній обробці та проектування різальних інструментів
2. Моделювання процесів різання та роботи різальних інструментів
3. Фінішні методи магнітно-абразивного оброблення виробів складної конфігурації і процеси формоутворення порошкового магнітно-абразивного інструменту в умовах великих магнітних щілин
4. Автоматизоване проектування інструментальних систем та технологій їх виготовлення
5. Інструмент та технології оброблення композиційних матеріалів
6. Інтегровані та адитивні технології в машинобудуванні

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри інтегрованих технологій машинобудування:

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Тарган Д.В. 2016 Підвищення працездатності мітчиків магнітно-абразивним методом Д.т.н., проф. Майборода В.С.
Степаненко С.О. 2016 Забезпечення якості оброблення отворів у полімерних композиційних матеріалах комбінованим інструментом Д.т.н., проф. Пасічник В.А.
Гринзовський О.А. 2015 Забезпечення якості формоутворення деталей для щелепно-лицьової хірургії адитивними технологіями Д.т.н., проф. Пасічник В.А.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

п/п

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Забезпечення точності та ефективності застосування адитивних технологій при виготовленні деталей біомедичного призначення Удосконалення технологій адитивного виробництва деталей біомедичного призначення на етапі технологічного підготовлення їх виготовлення Д.т.н., проф. Пасічник В.А.
2. Автоматизований синтез інструментального забезпечення в машинобудуванні Підвищення ефективності машинобудівного виробництва за рахунок оптимізації синтезу інструментального забезпечення (за класами деталей або типами поверхонь) Д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Магнітно-абразивне оброблення плоских поверхонь Розробка технології оброблення площин із застосуванням індукторів на постійних магнітах Д.т.н., проф. Майборода В.С.
4. Магнітно-абразивне оброблення внутрішніх поверхонь Розробка технології оброблення внутрішніх площин із застосуванням індукторів на постійних магнітах Д.т.н., проф. Майборода В.С.
5. Забезпечення якості оброблення композиційних матеріалів Удосконалення існуючої технології оброблення різанням. Розробка нової конструкції різального інструменту. К.т.н., доц. Глоба О.В.
Поділитись:

Теми дисертаційних робіт аспірантів

2016 року вступу

Степаненко Сергій Олександрович

Випускник КПІ ім. Ігоря Сікорського 2015 року, cтупінь вищої освіти – магістр.
Тема дисертації: “Забезпечення якості оброблення отворів у полімерних композиційних матеріалах комбінованим інструментом“.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Пасічник В.А.

 

Тарган Дмитро Валентинович

Випускник КПІ ім. Ігоря Сікорського 2016 року, cтупінь вищої освіти – магістр.
Тема дисертації: “Підвищення працездатності мітчиків магнітно-абразивним методом“.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Майборода В.С.

Поділитись:

До уваги аспірантів і докторантів. Нові вимоги до оформлення дисертацій

Затверджено нові вимоги до оформлення дисертацій, які набули чинності згідно з наказом МОН України № 40 від.12.01.2017, зареєстрований МінЮст України 03 лютого 2017 р.

Поділитись:

Структура підготовки докторів філософії

1 курс навчання – список аспірантів 1 року навчання

2 курс навчання – список аспірантів 2 року навчання

3 курс навчання – список аспірантів  3 року навчання

4 курс навчання – список аспірантів  4 року навчання

Поділитись: