Склад та графік засідання комісії з прийому заліку з переддипломної практики студентів

Склад та графік засідання комісії з прийому заліку з переддипломної практики студентів

– спеціальності 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин  (Додаток 1);

– спеціальності 131 Прикладна механіка, спеціалізації Інструментальні системи та технології формоутворення деталей денної форми навчання (Додаток 2);

Залік у вигляді відео конференцій, відповідно до встановленого розкладу та за посиланнями (Додаток 1 та Додаток 2).

Поділитись: