Вітаємо з успішним захистом магістерських дисертацій!

Вітаємо з успішним захистом магістерських дисертацій!

Бажаємо Вам самореалізації в житті, блискучої кар’єри і вірності щодо обраної професії! Нехай в житті допомагає підтримка близьких, друзів і Вашої кафедри КМ ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського!

З освітньої програми “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”:

 1. Копєйкін Марко Вікторович
 2. Гао Сінмінь
 3. Алексик Даниїл Ігорович
 4. Коноваленко Юлія Олегівна
 5. Ющук Артем Миколайович
 6. Кривчук Юрій Тарасович
 7. Новак Владислав Віталійович
 8. Камінський Віталій Вячеславович
 9. Зінчук Андрій Сергійович
 10. Петренко Владислав Володимирович

З освітньої програми “Інструментальні системи інженерного дизайну”:

 1. Кривенко Максим Олександрович
 2. Жук Роман Борисович
 3. Колупаєв Дмитро Вікторович
 4. Мельниченко Анастасія Володимирівна
 5. Флашнер Віталій Юрійович
 6. Сергієнко Владислав Володимирович
 7. Сологуб Роман Юрійович
 8. Троян Павло Павлович
Поділитись:

Співчуваємо…

З глибоким сумом сповіщаємо про раптову й передчасну смерть доцента кафедри Конструювання машин ММІ Чікіна Сергія Вікторовича, який все своє трудове життя віддав рідному КПІ та кафедрі. Він несподівано пішов від нас 19.12.2020 на 68-му році життя, сповненим планів на майбутнє. Нам буде дуже його не вистачати. Але з нами лишилась пам’ять… Похорони відбудуться 22.12 2020.

Поділитись:

Захист магістерських дисертацій за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну»

Захист магістерських дисертацій за освітньою програмою «Інструментальні системи інженерного дизайну» відбудеться 22 грудня 2020 року о 14:00 годині онлайн.

До захисту допущені наступні студенти:

 1. Кривенко Максим Олександрович
 2. Жук Роман Борисович
 3. Колупаєв Дмитро Вікторович
 4. Мельниченко Анастасія Володимирівна
 5. Флашнер Віталій Юрійович
 6. Сергієнко Владислав Володимирович
 7. Сологуб Роман Юрійович
 8. Троян Павло Павлович

Для перевірки на плагіат роботи надсилати Кабанець Ірині Іванівні на не пізніше 15 грудня 2020 року.

Захист магістерських робіт відбудеться 22 грудня 2020р. о 14:00 дистанційно (on-line в Zoom)!!!

Тема: Захист магістрів МІ
Время: 22 дек. 2020 02:00 PM Киев

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6507144678

Идентификатор конференции: 650 714 4678
Код доступа: itm

Поділитись:

КПІАбітFest – день відкритих дверей 12.12.2020

Запрошуємо приєднатись до Дня відкритих дверей – КПІАбітFest!

Ви матимете унікальну можливість долучитися до подорожі факультетами та інститутами й відчути атмосферу КПІ. Це не просто формальний захід, а подорож у світ Політехніки.

КПІАбітFest проходитиме у два етапи:

О 10:00 долучайтеся до КПІАбітFest та відчуйте атмосферу КПІ:
– вітальне слово,
– фільм-знайомство з факультетами та інститутами,
– пряме включення від Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Youtube

О 12:00 запрошуємо на Zoom-зустріч з механіко-машинобудівним інститутом:
Дізнавайтеся більше про спеціальність 131 Прикладна механіка
Посилання на зустріч: ZOOM
Ідентифікатор: 542 080 1503 Код: 12
Приєднуйтесь та запитуйте!

Сайт  / Facebook  / Telegram з питаннями Сюди

Поділитись:

Захист магістерських дисертацій за спеціалізацією “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Захист магістерських дисертацій за спеціальністю “Прикладна механіка” спеціалізацією “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин” відбудеться 17 та 18 грудня о 12.00 онлайн.

Запрошуємо на захист всіх бажаючих після попередньої реєстрації (вказати прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, телефон) на kvm-mmi @ ukr.net. Всім, хто зареєструвався, буде вислане посилання на конференцію.

Склад комісії:

голова проф., д.т.н. Саленко О.Ф.,

Члени комісії:

проф., д.т.н. Струтинський В.Б., проф., д.т.н. Шевченко О.В., доц., к.т.н. Кравець О.М.,

Секретар Гаврушкевич Н.В.

Поділитись:

Запрошуємо відвідати безкоштовний вебінари компанії Мелітек

10 грудня, 10.00-11.00(мск) (Вебінари російською мовою). Огляд нових моделей СЕМ для вирішення завдань матеріалознавства. /Thermo Fisher Scientific, США/

ТОВ «Мелітек» – найбільший постачальник дослідного устаткування і сервісних послуг. Основним напрямком діяльності є комплексне рішення задач виробничих і дослідницьких організацій в галузі матеріалознавства, хімічного і фазового аналізу, а так же фізико-механічних випробувань.

Реєстрація за посиланням.

Поділитись:

Перевірка студентських атестаційних робіт на наявність запозичень та їх розміщення в ELAKPI

Законодавчо-нормативна база

Параметри системи Unicheck:

 • Обсяг сторінки – 275 слів. Під словом слід розуміти не лише слово як лексичну одиницю, але й деякий набір символів, обмежений пробілами та (або) пунктуаційними знаками. Цей обсяг використовується лише при обрахунку кількості сторінок, витрачених на перевірку атестаційної роботи, і не є вимогою для оформлення атестаційної роботи.
 • Чутливість системи – 10 слів. Під чутливістю слід розуміти розмір шинглу (послідовності слів). Чим більший розмір шинглу, тим нижча чутливість, але й менша ймовірність хибних спрацьовувань. Чутливість офіційно встановлена п. 2.2 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Базовий обсяг атестаційних робіт: дипломний проект бакалавра – 70 сторінок, магістерська дисертація – 100 сторінок.

Особливості процедури перевірки атестаційних робіт в системі Unicheck:

 • Атестаційні роботи подаються на перевірку єдиним файлом (бажано формату *.pdf). Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище та ініціали студента, шифр групи, ступінь вищої освіти та рік захисту. Зразки імен файлів  PrizvyscheIB_MI61_bakalavr_2020  або PrizvyscheIB_MV91mp_magistr_2020. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ. Якщо студент подає файл атестаційної роботи в іншому форматі, коректне перетворення в системі Unicheck не гарантується.
 • При перевірці студентських атестаційних робіт можна вилучати частини роботи, які не відображають істинне авторство і знижують рівень унікальності роботи. Передусім це титульний аркуш, завдання, календарний план, список скорочень, список використаної літератури, додатки тощо. Таким чином, для перевірки на наявність запозичень можна надавати роботу в скороченому вигляді, яка складається із вступу, основної частини та висновків. Підстава – п. 3.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Здобувачу ступеня вищої освіти не забороняється здійснювати попередню перевірку своєї атестаційної роботи в індивідуальному порядку.  Однак, результати цієї перевірки не можуть бути враховані при захисті кваліфікаційної роботи. Підстава – п. 4.4 Інструкції (Додаток 1 до Положення).
 • Система Unicheck може некоректно обробляти математичні формули, текст з векторних рисунків тощо. Керівникам атестаційних робіт рекомендується звертати увагу і відобразити це у відгуку.
 • В систему Unicheck атестаційну роботу студента завантажує його керівник в спеціально створену директорію в системі.

Розміщення атестаційних робіт в ELAKPI

 • Атестаційні роботи подаються у повному обсязі, включаючи текстову і графічну частини. Титульний аркуш, бланк завдання, календарний план тощо мають бути заповнені не рукописним текстом, а на комп’ютері.
 • Атестаційні роботи подаються на перевірку одним об’єднаним файлом формату *.pdf. Назва файлу має бути латиницею і містити прізвище студента і ступінь вищої освіти, наприклад Prizvysche_bakalavr або Prizvysche_magistr. Транслітерацію прізвища та ініціалів слід виконувати згідно відповідної Постанови КМУ.
 • В ELAKPI атестаційну роботу студента завантажує відповідальний по кафедрі (освітній програмі).

Відповідальність

 • Періодично відбувається звірка студентських атестаційних робіт в системі “Деканат”, системі Unicheck та в архіві ELAKPI. Кількість робіт в цих трьох системах повинна співпадати. В разі неспівпадіння може бути затребуване письмове пояснення завідувача кафедри.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в атестаційній роботі відповідальність несе автор. Підстава – п. 11 Положення.
 • В разі виявлення порушення академічної доброчесності в уже захищеній атестаційній роботі здобувач вищої освіти може бути ретроспективно позбавлений ступеня вищої освіти. Підстава – ст. 6, ч. 2, абз. 4 Закону України “Про вищу освіту”.
Поділитись:

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Про затвердження Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З метою урегулювання питань відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти та на виконання рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 30.06.2020).

Дивиться текст Положення.

Поділитись: