Пасічник Віталій Анатолійович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України

Сторінка викладача

У 1987 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування”.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологічне забезпечення якості складання шпицевих коліс”.  З 1996 року – доцент.
В 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Основи комп’ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва“. З 2012 року – професор.

Continue reading

Поділитись:

Равська Наталія Сергіївна

професор, доктор технічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України,
академік Академії вищої школи, заслужений професор НТУУ “КПІ”

Сторінка викладача

В 1960 році закінчила Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.

Continue reading

Поділитись:

Майборода Віктор Станіславович

професор, доктор технічних наук

Сторінка викладача

У 1979 році закінчив Київський політехнічний інститут,  інженер-механік-дослідник.
У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Магнито-абразивная обработка специальных деталей (на примере лопаток ГТД)”. З 2002 року – доцент.
У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему “Основи створення і використання порошкового магнітно-абразивного інструменту для фінішної обробки фасонних поверхонь”. Професор з 2004 року.

Continue reading

Поділитись:

Девін Леонід Миколайович

професор, доктор технічних наук,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
директор навчального центру НТУУ “КПІ” – ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України

Сторінка викладача

Закінчив Ждановський металургійний інститут (тепер Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь). Інженер-механік.
У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження тріщиностійкості твердих сплавів і надтвердих матеріалів в широкому діапазоні швидкостей дефоpмування”.  В 1983 році був нагороджений медаллю НАН України для молодих вчених. В 1993 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника.
В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему “Прогнозування надійності різальних інструментів з твердих сплавів та полікристалічних надтвердих матеріалів”. В 2004 році отримав вчене звання професора.

Continue reading

Поділитись:

Охріменко Олександр Анатолійович

доцент, доктор технічних наук,
заступник директора ММІ з науково-методичної роботи

Сторінка викладача

У 2001 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, ММІ, магістр інженерної механіки. В 2016 році захистив докторську дисертацію.

Continue reading

Поділитись:

Адаменко Юрій Іванович

доцент, кандидат технічних наук,
відповідальний за методичну роботу бакалаврату

Сторінка викладача

У 1987 році закінчив Київський політехнічний інститут. Інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.
У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка кінцевих фрез для обробки полімерних композитних матеріалів”. В 2001 році отримав вчене звання доцента.
Continue reading

Поділитись:

Бесарабець Юрій Йосипович

доцент, кандидат технічних наук

Сторінка викладача

У 1988 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, інженер-механік
В 2007 році, захистив кандидатську дисертацію на тему “Спіральні свердла з додатковими різальними кромками”
Continue reading

Поділитись:

Вовк Вячеслав Володимирович

доцент, кандидат технічних наук,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Сторінка викладача

У 2002 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, магістр інженерної механіки.
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію та тему “Геометричне забезпечення САПР різальної частини сферичних кінцевих фрез”.

Continue reading

Поділитись: