Юрчишин Оксана Ярославівна

доцент, кандидат технічних наук (PhD)
Директор департаменту інновацій та трансферу технологій

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Сторінка викладача

У 2001 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність – “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Пружно-демпфуючі характеристики та прогнозування меж використання широкодіапазонних цангових патронів”. У 2012 році отримала вчене звання доцента. Далі / Continue

Поділитись:

Чiкiн Сергій Вікторович

доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Сторінка викладача

В 1981 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент, кваліфікація: інженер-механік.

З грудня 1987 року – асистент, старший викладач, доцент

У 1990 захистив кандидатську дисертацію на тему “Відрізка деталей, що обертаються, на токарних  автоматах”.

З 1993 року доцент кафедри металорізальних верстатів та обладнання гнучких виробничих систем.

Автор та співавтор наступних праць:

1.Кузнєцов Ю.М., Чікін С.В., Мачуга Р.І. Відрізання прутків і труб: теорія і практика: К: –ТОВ ”ГНОЗІС”, 2008. – 333 с.

2. Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого господарського суду України [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін, О. А.Фоя. Київ, 2012. Файл.

3. Правове регулювання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Збірка нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін. Київ, 2012. – Файл.

4. Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В. Чікін.  Київ: НТУУ «КПІ», 2012.  – Доступ

5. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: НТУУ «КПІ», 2013.  Доступ.

6. Шишкін, В. М. Менеджмент якості та підтвердження відповідності. Нормативна термінологія та визначення : термінологічний словник [Електронний ресурс] / В. М. Шишкін, С. В. Чікін ; ред. І. І. Верба ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.  Доступ

Викладає курси: Інтелектуальна власність та патентознавство.

Наукові інтереси: правові аспекти розпорядження правами на результати інтелектуальної діяльності в сфері науки і освіти.

Контакти:
Корпус 1

Поділитись:

Самойленко Олексій Васильович

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Відповідальний по кафедрі за АІС “Електронний кампус”, перевірку студентських атестаційних робіт на наявність запозичень, за завантаження студентських робіт в ELAKPI. Учасник робочої групи КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань академічної доброчесності.

Сторінка викладача

У 1999 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, спеціальність – “Металорізальні верстати та системи”.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Вдосконалення токарних верстатів для обробки полігональних поверхонь методом кінематичного налагодження”. У 2014 році отримав вчене звання доцента.

Далі / Continue

Поділитись:

Ромашко Алла Сазонівна

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Куратор груп МВ-01, МВ-02, МВ-п01.
Гарант ОП бакалавра,
С.н.с. Органу сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування
Аудитор з сертифікації систем управління якістю

Сторінка викладача

У 1993 році закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, ММІ, спеціальність – “Конструювання верстатів та машин”.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Синтез високоточних клинових свердлувально-фрезерувальних патронів для металорізальних верстатів”.

У 2008 році отримала вчене звання доцента.
Далі / Continue

Поділитись:

Литвин Олександр Валеріанович

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Відповідальний за навчальні плани підготовки бакалаврів.

Сторінка викладача

У 1978 році закінчив Київський політехнічний інститут, Чернігівський філіал, спеціальність – “технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти”, кваліфікація інженер – механік.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Синтез високоточних затискних патронів для кільцевих деталей”. У 1996 році отримав вчене звання доцента. Далі / Continue

Поділитись: