Normative documents of master’s training

Normative documents for the preparation of masters in the specialty “131 Applied Mechanics”

Educational program and curricula “ENGINEERING DESIGN TOOL SYSTEMS

 • Educational program of the second (master’s) level of higher education in the specialty “131 Applied Mechanics” in the field of knowledge “13 Mechanical Engineering” qualification “Master in Applied Mechanics” (download*.pdf,  0.7Mb) (educational and scientific) (2021)
 • Educational program of the second (master’s) level of higher education in the specialty “131 Applied Mechanics” in the field of knowledge “13 Mechanical Engineering” qualification “Master in Applied Mechanics” (download*.pdf,  0.7Mb) (educational and professional) (2021)
 • Educational program of the second (master’s) level of higher education in the specialty “131 Applied Mechanics” in the field of knowledge “13 Mechanical Engineering” qualification “Master in Applied Mechanics” (download*.pdf,  0.7Mb) (educational and professional) (2018)
 • Working curriculum for the training of masters in the specialty “131 Applied Mechanics” for the educational and scientific program of master’s training “Instrumental systems of engineering design”(download*.pdf,  0.13 Mb) (2021)
 • Curriculum for masters in the specialty “131 Applied Mechanics” in the educational and scientific program of master’s training (2020)
 • Curriculum for masters in the specialty “131 Applied Mechanics” in the educational and scientific program of master’s training  (2019)
 • Curriculum for masters in the specialty “131 Applied Mechanics” in the educational and professional program of master’s training  (2020)
 • Curriculum for masters in the specialty “131 Applied Mechanics” in the educational and professional program of master’s training (2019)

Educational program and curricula “TECHNOLOGIES OF COMPUTER DESIGN OF MACHINE TOOLS, ROBOTS AND MACHINERY

 • Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю “131  Прикладна механіка” галузі знань 13 Механічна інженерія кваліфікації “Магістр з прикладної механіки” (скачати *.pdf,  0.48Mb) (освітньо-наукова)
 • Освітня програма  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю “131  Прикладна механіка” галузі знань 13 Механічна інженерія кваліфікації “Магістр з прикладної механіки” (скачати *.pdf,  0.45Mb) (освітньо-професійна)
 • Робочий навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки (2021)
 • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки (2021)
 • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки  (2021)
 • Робочий навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки  (2020)
 • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки (2020)
 • Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю “131  Прикладна механіка” за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки  (2020)
Поділитись:

Кафедральні каталоги вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти

Поділитись:

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року), МАГІСТР за освітньою програмою “технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року). МАГІСТР
Кафедра “Конструювання машин”
Спеціальність – 131 – Прикладна механіка
за освітньо-науковою програмою підготовки – Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин.

за освітньо-професійною програмою підготовки – Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин.

Поділитись:

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року), МАГІСТР за освітньою програмою “Інструментальні системи інженерного дизайну”

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ (набір 2021 року). МАГІСТР
Кафедра “Конструювання машин”
Спеціальність – 131 – Прикладна механіка
за освітньо-науковою програмою підготовки – Інструментальні системи інженерного дизайну.

за освітньо-професійною програмою підготовки – Інструментальні системи інженерного дизайну.

Поділитись: