ХVІ МНТК “Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку”

Запрошуємо Вас прийняти участь у ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції “Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку”, яку проводить Донбаська державна машинобудівна академія при підтримці провідних підприємств м. Краматорська з 29 по 31 травня 2018 р. у містах Краматорськ і Святогірськ.

Основна тематика конференції:
1. Сучасні проблеми машинобудування, металообробки, якості технологічних систем.
2. Нові напрямки розвитку процесів металообробки, металорізальних верстатів та інструментів.
3. Прогресивна техніка і технології для важкого
машинобудування.
4. Нові інформаційні технології в управлінні виробництвом.
5. Проблеми інженерної освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Календар конференції:
28-29 травня – прибуття до м. Краматорська.

29 травня о 10.00 – відкриття конференції. Пленарне засідання, екскурсії на машинобудівні підприємства м. Краматорська.

29-30 травня – секційні засідання м. Святогірськ.

31 травня – від’їзд учасників

Тези доповідей та статті публікуються на мовах оригіналу у фаховому збірнику “Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”. Обсяг матеріалів: тез доповідей – 1 сторінка, статей – 5-10 сторінок. Для включення Вашої доповіді у програму конференції, а також своєчасного видання збірник робіт Вам необхідно надіслати до 14 травня 2018 р.:
– заявку на участь;
– тези доповіді, статтю, акт експертизи;
– електронний носій з записом тез та статті;
– англійською мовою: назву статті (тез), прізвища та ім’я авторів, назву організації, анотацію, електронну адресу.
Зміст та структурна побудова статті повинні відповідати вимогам та зразку, наведеному вкладеному файлі та на сторінці:
https://www.facebook.com/groups/410373345798093/

Завантажити: запрошення, інформаційний лист, вимоги до тез, вимоги до статей

Поділитись:

Comments are closed.