Фахові публікації 2013

В 2013 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 30 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

 • Булах І., Глоба.О., Дефекти в композиційних матеріалах при їх виготовленні, експлуатації та механічній обробці. Вісник Черкаського ДТУ, секція Машинобудування, №1, 2013 р., С. 60-63
 • Глоба О.В., Булах І.О., Милокост С.М. Вплив геометрії свердла на його стійкість і точність виконання отворів при свердлінні композиційних матеріалів. Технологические системы ОАО Украинский НИИАТ № 4(63) 2013г. , с. 48 – 57
 • Глоба О.В., Булах І.О., Аналіз дефектів типу відшарувань при свердленні конструкцій з композиційних матеріалів., Вісник, ЖДГУ,серія Машинознавство, Житомир, Вип. 1(64), – 2013р., с.3– 8
 • Глоба О.В.,Шевченко О.А., Поліщук Д.М. Вплив виду технологічної поверхні на міцність ремонтних з’єднань полімерних композиційних матеріалів. Технологические системы ОАО Украинский НИИАТ № 4(63) 2013г. , с. 65 – 75
 • Глоба О.В.,Шевченко О.А., Поліщук Д.М. Влияние вида технологических поверхностей на прочность ремонтных соединений пкм и проектирование специального режущего инструмента для обработки ремонтных поверхностей. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, сборник наукових прац , вип.№32. Краматорск. 2013 р., с. 268 – 271
 • Глоба О.В., Булах І.О., Милокост С.М. Дослідження якості процесу свердління ПКМ з застосуванням осцилюючого руху інструменту. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, сборник наукових прац , вип.№32. Краматорск. 2013 р., с. 56 – 61
 • Ковалева Л.И. Профилирование сборных фрез с прямыми зубьями, затылованными по окружности в корпусе приспособления с наклонными пазами. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 31. Краматорськ. 2013. С. 57-62
 • Равська Н.С., Охріменко О.А., Майданюк С.В. Визначення параметрів зрізуваного шару багатозубих дискових інструментів та торцевих фрез за допомогою комп’ютерних систем 3D проектування. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №32, 2013 C.20-29
 • Охріменко О.А. Формоутворення поверхні зубчастих косозубих зубчастих коліс при зубофрезеруванні. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №31, 2013 C.38-46
 • Равская Н.С., Охрименко А.А. Обработка цилиндрических зубчатих колес коническими червячными фрезами. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №31, 2013 C.3-8
 • Равська Н.С., Охріменко О.А. Аналіз геометрії різальної частини черв’ячних фрез на прикладі визначенні кута в плані при нарізанні прямозубих зубчастих коліс. Резание и инструмент в технологихеских ситемах. Международный научно-технический сборник. МОНУ, НТУ «ХПИ», Харьков , 2013, – Вип. 83. С. 223-235
 • Охріменко О.А. Аналіз та особливості сучасних САПР черв’ячних фрез Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2013. – №1. – С. 145-153
 • Равська Н.С., Оробченко А.П., Криворучко Д.В. Удосконалення конструкції різальної частини спірального свердла на основі 3D-моделювання її напружено-деформованого стану / Вісник національного університету «Львівська політехніка» №746.-2013 стор.47-51
 • Адаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й. Пристрій для обробки композиційних матеріалів. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць, Вип.32, Краматорськ, 2013.- С.150-154.
 • В.А. Пасічник, В.М. Юхимчук, Я.В. Татарин. Підвищення ефективності застосування осьового інструменту на верстатах з ЧПК // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Зб. наук. праць. – Краматорськ. ДДМА, Вип. 32 – 2013. – С.49-54.
 • Парненко В.С. Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища Науковий вісник НЛТУ Украіни, вип. 23.10-2013,с.380-385
 • Поперечный А.В., Солодкий В.И. Изменение углов резания при обработке деталей червячной фрезой. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Донбаська державна машинобудівна академія. 2013
 • Структурно-физическая модель формирования магнитно-абразивного инструмента в больших рабочих зазорах кольцевого типа при обработке стержневых изделий Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В. /Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машино-будування і машинознавство. – Донецьк: Доннту, 2013. – Випуск 1(10). – С. 36 – 46
 • Analyse von Prozessbedingungen auf der Werkzeugschneidkanten während der magnetabrasiven Bearbeitung von Schaftfräsern aus Hartmetall mit ihren positionierungen in Ringförmigen Arbeitszonen. Maiboroda V., Кarpuschewski B., Кlymov O. /Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машино-будування і машинознавство. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – Випуск 1(10). – С. 28 – 35.
 • Підвищення ефективності магнітно-абразивного оброблення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В. / Вісник СевНТУ. Машиноприладобудування та транспорт. —Вип.140. — 2013. —С.70–74.
 • Вплив магнітно-абразивного оброблення на твердість поверхневого шару свердел із швидкорізальної сталі. Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В. /Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем Збірник наукових праць Краматорськ, Випуск 32- 2013. – С.263-267
 • Герасимчук О.М. Визначення профілю різальної частини торцевої фасонної фрези, затилованної по колу, Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Збірник наукових праць,№31,2013,с.71-76
 • Глоба О.В., Булах І.О., Дослідження якості отворів при обробці вуглепластика різними конструкціями різального інструменту. Вістник СевНТУ, серія: Машіноприладобудування та транспорт. Севастополь. 2013. с. 21-25
 • В.А. Пасічник, В.М. Юхимчук. Інформаційні зв’язки для реалізації САПР інструментального забезпечення машинобудівного виробництва // Вісник СевНТУ, Севастополь 2013. – № 139. С. 170-175.
Поділитись:

Comments are closed.