Наука

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування є провідним науковим структурним підрозділом ММІ НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Наукова школа кафедри заснована чл.кор. НАН України, Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим діячем науки і техніки України, д.т.н., проф. Родіним Петром Родіоновичем.

Сьогодні на кафедрі працюють:
5 докторів наукПасічник В.А., Девін Л.М., Майборода В.С., Равська Н.С.Охріменко О.А.
14 кандидатів наукАдаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й., Вовк В.В., Герасимчук О.М., Глоба О.В., Джулій Д.Ю., Івановський О.А., Ковальова Л.І., Корбут Є.В., Красновид Д.О., Мініцька Н.В.,  Родін Р.П., Слободянюк І.В.Солодкий В.І.
3 співробітники кафедри, які працюють над завершенням кандидатської дисертації – Майданюк С.В., Парненко В.С., Плівак О.А.

Наукові розробки кафедри впроваджені на багатьох підприємствах України та за кордоном. Ми підтримуємо зв’язки з Міністерством промислової політики України, Національною академією наук України, провідними підприємствами та університетами.

До наукової роботи активно залучаються студенти кафедри. Високий рівень наукових робіт студентів неодноразово підтверджувався на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Починаючи з 2000 року видано 6 монографій, 1 підручник, 13 навчальних посібників, опубліковано 283 статті, отримано 15 патентів і 5 свідоцтв на право інтелектуальної власності, зроблено 294 доповіді на науково-технічних конференціях. Захищено 4 докторських та 9 кандидатських дисертації.

Comments are closed.