Матеріали ІММ-2016

Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «ІННОВАЦІЇ МОЛОДІ – МАШИНОБУДУВАННЮ»
(секція “Інтегровані технології машинобудування”)
17-18 травня 2016р., м. Київ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ОБЛОЖКА ТА ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ЗБІРКИ МАТЕРІАЛІВ

ЗМІСТ

1. Бородавка Р.Г., наук. кер. Адаменко Ю.І., к.т.н., доц..
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАШОК З ПОДВІЙНИМ КУТОМ В ПЛАНІ (С.1-2)

2. Вакуленко В.С., наук. кер. Глоба О.В., к.т.н., доц.
БЕЗКОНТАКТНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ І КОНТРОЛЮ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ (С.3-4)

3.Валько Ю.О., наук. кер. Ковальова Л.І., к.т.н., доц.
ТОВЩИНА ЗРІЗУ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ (С.5-6)

4.Воробйов С.П., асп., наук. кер. Равська Н.С., д.т.н., проф.
КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕКРИТТЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ АРОЧНИХ ЗУБЧАТИХ КОЛІС (С.7-8)

5. Гаєвський М.Л., наук. кер. Солодкий В.І. к.т.н. доц.
ГЕОМЕТРІЯ СПІРАЛЬНОГО СВЕРДЛА (С.9-10)

6.Гжибовецький Є.С, наук.. Солодкий В.І. кер. к.т.н. доц.
ФРЕЗИ ЗАТИЛОВАНІ З ДОДАТНІМ ПЕРЕДНІМ КУТОМ (С.11-12)

7. Гринзовський О.А., наук. кер. Корбут Є.В., к.т.н., доц.
ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ: ПОКАЗАННЯ; ПРОБЛЕМАТИКА; ІНЖЕНЕРНИЙ АСПЕКТ (С.13-15)

8. Іщик Д.В., Яременко В.В., наук. кер. Охріменко О.А., к.т.н., доц.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗРІЗУВАНОГО ШАРУ КІНЦЕВИМИ СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КОМПАС 3D (С.16-19)

9. Коцемир Д.А., наук. кер. Герасимчук О.М., к.т.н., доц.
ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВИМОГА ЩОДО МАКСИМУМУ МАТЕРІАЛУ» ЗАМІСТЬ «ЗАЛЕЖНИЙ ДОПУСК» (С.20-23)

10. Коцюба Н. І., наук. кер. Глоба О. В. к.т.н., доц.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ З ТИТАНОВОГО СПЛАВУ (С.24-27)

11. Левицький В. Ю., наук. кер. Ковальова Л.І., к.т.н., доц.
3D МОДЕЛЮВАННЯ КРУГЛИХ ФАСОННИХ РІЗЦІВ (С.28-29)

12. Левицький В.Ю., наук. кер. Майданюк С.В., асист.
ЗУСИЛЛЯ РІЗАННЯ КРУГЛИМИ ПИЛКАМИ З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ (С.30-33)

13. Майданюк С.В. асист, Плівак О.А., асист.
ВИБІР ДАТЧИКІВ ТА МЕТОДІВ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ СИЛ РІЗАННЯ (С.34-37)

14. Максименко М.В., наук. кер. Глоба О.В., к.т.н., доц.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ КІЛЬЦЕВОГО СВЕРДЛА (С.38-40)

16. Михалевич В.В. , наук. кер. Адаменко Ю.І., к.т.н., доц.
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗТОЧУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ОТВОРІВ ПІД ПІДШИПНИКИ В КОРПУСАХ (С.41-43)

15. Мілаєв Р.Д., наук. кер. Солодкий В.І. к.т.н., доц.
ОБРОБЛЕННЯ ПЛОЩИН ТОРЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ (С.44-45)

17. Музиченко О.Ю., наук. кер. Равська Н.С., д.т.н.,проф.
АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІЗАННЯ (С.46-47)

18. Мусіюк О.Б., Тарган Д.В., наук. кер. Майборода В.С., д.т.н., проф.
ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ПОВЕРХНЕВУ ТВЕРДІСТЬ ТА ШОРСТКІСТЬ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ МІТЧИКІВ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ (С.48-50)

19. Ремез Д.І., наук. кер. Красновид Д.О., к.т.н., доц.
АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АСИМЕТРИЧНИХ ЗБІРНИХ РОЗТОЧУВАЛЬНИХ ГОЛОВОК (С.51-52)

20. Самойленко А.С., наук. кер. Глоба О.В., к.т.н., доц.
РОЗРОБКА РУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕВЕРСИВНОГО СВЕРДЛІННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (С.53-54)

21. Середенко Б.М., асп., наук. кер. Равська Н.С., д.т.н., проф., Бесарабець Ю.Й., к.т.н., доц.
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ З ПОКРИТТЯМ (С.55-57)

22. Слободянюк І.В., к.т.н., асист., Майборода В.С., д.т.н., проф., Джулій Д.Ю., к.т.н., асист.
ОПИС МІКРОГЕОМЕТРІЇ ОКРУГЛЕНИХ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК ІНСТРУМЕНТУ(С.58-59)

23. Смолинець О.Р., Майборода В.С., д.т.н., проф., Джулій Д.Ю. к.т.н., асист.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ШОРСТКІСТЬ ТА МІКРОТВЕРДІСТЬ БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН (С.60-61)

24. Тарган Д.В., наук. кер. Майборода В.С., д.т.н., проф., Вовк В.В., к.т.н., доц.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДТОЧУВАННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХНІ НА ГЕОМЕТРІЮ В ПРОЦЕСІ РІЗАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ МІТЧИКІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ (С.62-65)

25. Тимохін О.Ю., наук. кер. Майборода В.С., д.т.н., проф.
ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ ІЗ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ (С.66-68)

26. Трухан О.О., Бесарабець С.Ю., наук. кер. Бесарабець Ю.Й. к. т. н. доц.
РОЗРОБКА ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ШЛІФОВКИ НЕМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ (С.69-71)

27. Трухан О.О., Бесарабець С.Ю., наук. кер. Бесарабець Ю.Й., к. т. н. доц.
ДОДАВАННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗМІНЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕПОКСИДНОГО КЛЕЮ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЙОГО З МЕТОЮ ЗАКРІПЛЕННЯ НЕМАГНІТНИХ ДЕТАЛЕЙ НА ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ (С.72-74)

28. Храпін С.І., наук. кер. Вовк В.В., к.т.н., доц.
ВИБІР ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ПРЯМОГО ПАЗУ ФАСОННОГО ПРОФІЛЮ (С.75-76)

29. Цьось О.А, Плавко Б.О. наук. кер. Корбут Є.В., к.т.н, доц.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ АВІАКОСМІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (С.77-78)

30. Чміль Р. Є., наук. кер. Ковальова Л.І., к.т.н., доц.
РОЗРОБКА БІБЛІОТЕК КРІПЛЕННЯ В AUTODESK INVENTOR (С.79-80)

31. Шкорбут Д.Ю., наук. кер. Солодкий В.І. к.т.н., доц.
ЗАТОЧУВАННЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ СВЕРДЕЛ (С.81-82)

32. Яцук С.О., наук. кер. Вовк В.В., к.т.н., доц., Майданюк С.В., асист., Плівак О.А., асист.
ПРИСТРІЙ ДЛЯ 3D ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ (С.83-84)

Поділитись:

Comments are closed.