Фізичні основи руйнування матеріалів

Фізичні основи руйнування матеріалів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» / В. С. Майборода, Н. В. Мініцька ; НТУУ «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ», 2012.
Електронний навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». Рекомендовано методичною радою НТУУ”КПІ”, протокол №9 від 24.05.2012.; № сертифікату НМУ №Е 11/12-216.

Поділитись:

Comments are closed.