Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці

Н.С.Равська, П.П.Мельничук, О.В.Мамлюк ,Т.П.Ніколаєнко, Охріменко О.А. Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці. Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №1/11-5203 від 12.03.2013) К.: Вид. СКД-Друк 2013-215с.

Викладені теоретичні основи формоутворення поверхонь при механічній обробці, розглянуті способи утворення вихідних інструментальних поверхонь, спряжених з поверхнею деталі, надана загальна методика вирішення задач, визначення вихідних інструментальних поверхонь, а саме: графічними, аналітичними та кінематичними методами. Розглянуті умови формоутворення, за дотримання яких обробка заданої поверхні деталі виявляється можливою, та приведений їхній аналіз. Дана класифікація схем формоутворення та інструментів для обробки заданої поверхні. Особливу увагу приділено кінематиці визначення рухів порівняно простих інструментів при механічній обробці фасонних поверхонь, що є теоретичною основою створення програмного забезпечення верстатів з ЧПУ.

Викладено загальну методику визначення можливих схем формоутворення, проілюстровано на прикладі аналізу процесів формоутворення зубчастих коліс, які широко розповсюджені в машинобудуванні.

Розрахована на інженерно-технічних працівників машинобудівних виробництв, викладачів, аспірантів та студентів технічних університетів.

Поділитись:

Comments are closed.