Методи підвищення роботоздатності різального інструменту

Методи підвищення роботоздатності різального інструменту [Текст]: навчальний посібник для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» / В.С. Майборода, Д.Ю. Джулій, І.В. Слободянюк / – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 183 с.
Рекомендовано методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол №8 від 30 червня 2016 р.)

В начальному посібнику представлено стислу характеристику матеріалів, з яких виготовляють різальний інструмент, що широко використовується в сучасному виробництві. Наведено основні методи підвищення надійності, довговічності, експлуатаційних характеристик різального інструменту виготовленого з різних матеріалів. Показано ефективність використання покриттів та магнітно-абразивного оброблення на фінішних етапах виготовлення інструменту. Доведена доцільність використання спеціальних способів різання для забезпечення сприятливих умов в напрямку підвищення надійності різального інструменту та процесів оброблення. Призначено для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Машинобудування», може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічних працівників для підвищення кваліфікації в області інструментального виробництва.

Поділитись:

Comments are closed.