Фахові публікації 2012

В 2012 році співробітниками кафедри було опубліковано понад 20 статей у фахових наукових журналах.

Нижче можна переглянути бібліографічний опис деяких статей та їх анотації. Окремі статті представлені в електронному вигляді.

  • Лабунець В.Ф., Корбут Є.В., Адаменко Ю.І. Перспективи використання компоциційних матеріалів в авіакосмічній галузі. Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник. Вип. 56, с. 89 – 96.
  • ГВ. Є. Панарін, М. А. Фараджаллах, Є. В. Корбут Триботехнічні характеристики детонаційно-газових покриттів на основі карбіду кремнію. Проблеми тертя та зношування № 57. С. 76 -83.
  • В.Є. Панарін, М.В. Кіндрачук, Є.В. Корбут До питання організаціїміжфазової взаємодії у композиційних покриттях, зміцнених вуглецевими нанотрубками. Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник. Вип. 60, с. 86 – 91
  • Є.В. Корбут, Андрєєв О.В., В.Ф. Лабунець. Вплив режимів механічної обробки на якість поверхні полімерних композиційних матеріалів. Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник. Вип. 61, с. 96 – 101
  • Майборода В.С., Ткачук І.В., Мініцька Н.В., Джулій Д.Ю., Бєляєв О.О. Магнітно-абразивне оброблення свердел виготовлених з швидкорізальної сталі. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, вип. №31, 2012. – С.271- 278.
  • Бесарабец Ю.И. Использование POWER SHAPE для создания модели временной шины для транспортировки больных с переломом конечностей. ВІСНИК Національного університету “Львівська політехніка”№ 746 Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. стор. 211-215
  • Карбонітрація лопаток компресорів ГТД з титанового сплаву ВТ8 з попередньою активацією поверхні МАО Соловар О.М.,Бобіна М.М.,Хижняк В.Г., Майборода В.С./Вістник СевНТУ. Зб.наук. праць. Серія: Механіка, енергетика, екологія. Вип.133.- 2012. – С.144-150
  • Магнітно-абразивне оброблення кінце-вого різального інструменту в умовах великих магнітних щілин з використан-ням відновлювальних елементів Майборода В.С., Джулій Д.Ю., Ткачук І.В./ Вістник ТНТУ. Машинобудування та автоматизація виробництва. – №4(68). – 2012.– С.133-141
  • Застосування методу магнітно-абразивного оброблення для підвищення стійкості багатогранних непереточу-ваних твердосплавних пластин Майборода В.С., Джулій Д.Ю./Процеси механічної обробки в машинобудуванні. Збірник наук.праць.ЖДТУ , вип.12, 2012. – С.32-40
  • Магнітно-абразивне оброблення свердел виготовлених з швидкорізальної сталі Майборода В.С., Джулій Д.Ю.,Ткачук І.В., Мініцька Н.В., Бєляєв О.О. / Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем Збірник наукових праць Краматорськ, Випуск 31- 2012. – С.271-279
Поділитись:

Comments are closed.