Нормативні документи підготовки бакалаврів

Cпеціальність 131 – Прикладна механіка, галузі знань 13 Механічна інженерія кваліфікації Бакалавр з прикладної механіки“.

  • Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну” (2021 рік) (скачати *.pdf, 0.73Mb)
  • Educational program “Engineering Design Tool System” (2021 year) (download *.pdf, 0.54Mb)
  • Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин” (2021 рік) (скачати *.pdf, 0.78Mb)
  • Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну” (2018 рік) (скачати *.pdf, 1.0Mb)


  • Навчальні плани підготовки бакалаврів за освітньою програмою  “Інструментальні системи інженерного дизайну”

На базі повної загальної середньої освіти:

На базі ОКР “молодший спеціаліст”:  • Робочі навчальні плани підготовки бакалаврів за освітньою програмою “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

На базі повної загальної середньої освіти:

На базі ОКР “молодший спеціаліст”:

  • Навчальні плани підготовки бакалаврів за освітньою програмою “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

На базі повної загальної середньої освіти:

На базі ОКР “молодший спеціаліст”:  • Каталоги вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою  “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою  “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”  • Силабуси (робочі програми навчальних дисциплін)

Силабуси дисциплін за освітньою програмою  “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Силабуси дисциплін за освітньою програмою  “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Поділитись:

Comments are closed.