Дипломне проектування бакалаврів

Методичне забезпечення дипломного проектування
Склад Екзаменаційної Комісії на 2019 рік

Голова комісії:
Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування;

Члени комісії:
Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Бесарабець Юрій Йосипович – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Мініцька Наталія Валентинівна – к.т.н., доцент кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Документи у пояснювальну записку підшиваються в такому порядку:

1. Титульний лист
2. Бланк завдання (Увага! Друк двосторонній на одному аркуші).
3. Технічне завдання 2018 (Увага! Друк двосторонній на одному аркуші).
Увага! Відгук та рецензія у пояснювальну записку не підшиваються.

Відгук (бланк)

Рецензія (бланк)


Графік роботи над дипломним проектом

Контроль по датах згідно графіка о 16.00 в ауд. 615-22

04/03/2019 – Узгодження теми з керівником

 • видача завдання;
 • складання календарного плану;
 • керівник повинен заповнити та разом зі студентом підписати його;
 • календарний план повинен бути підписаний студентом і керівником.

06/03/2019 –  Затвердження теми, календарного плану, завдання

 • затвердження тем;
 • затвердження календарного плану;
 • підпис завдання у завідувача кафедри. (Бланк залишається на кафедрі а студент отримує копію)

18/03/2019 –  Контроль виконання першого кресленика 

Кресленик Записка
1 аркуш в повному обсягу Розділ 1 в повному обсязі

Базовий технологічний процес

Маршрутний технологічний процес виготовлення інструменту (проект)


11/04/2019 – Рубіжний контроль виконання другого аркуша – 

Кресленик Записка
2 аркуш в повному обсягу – кресленик інструменту та 3D модель інструменту розрахунок припусків

розрахунок режимів різання


25/04/2019 – Рубіжний контроль виконання третього аркуша – 

Кресленик Записка
3 аркуш в повному обсягу – 4 операції технологічного процесу вибір верстатного пристрою

Розрахунок інструменту ІІ порядку або методика відновлення інструменту


13-14/05/2019 – Комплексний рубіжний контроль виконання 1-3 аркушів 

 • 3 листи А1 – 100% готовності з підписами
 •  Записка 40%.
 • Розрахунок верстатного пристрою

16/05/2019 – Рубіжний контроль виконання четвертого аркуша 

Кресленик Записка
4 аркуш в повному обсягу –  кресленик та/або 3D-модель верстатного присторю розрахунок верстатного присторою

специфіикація до верстатного пристрою


23/05/2019 – Рубіжний контроль виконання п’ятого аркуша 

Кресленик Записка
5 аркуш в повному обсягу – проект інструменту ІІ-го порядку або методу відновлення працездатності інструменту відповідний розділ

29-30/05/2019 – Комплексний рубіжний контроль виконання 4-6 аркушів

 • 3 листи А1 – 100% готовності з підписами
 •  Записка 100%.

3-4/06/2019 – Нормоконтроль

 • Надати повністю завершений проект з підписами студента і керівника
  Важливо. Нормоконтроль вважають пройденим, якщо на титульному аркуші стоїть підпис доц. Адаменка Ю.І.

5-6-7/06/2019 – Попередній захист дипломного проекту перед Екзаменаційною комісією 

 • 6 аркушів (формат А1), роздруковані остаточно і підписані студентом і керівником;
 • пояснювальна записка  – чистовий варіант 100%;
 • підпис про проходження нормоконтролю

11-12-13/06/2019 – Проходження перевірки на плагіат

Здати дипломний проект секретарю ЕК Кабанець І.І. (кімн. 617-22):

 • Пояснювальну записку (переплетена і її електронний варіант)
 • Креслення (листи і їх електронний варіант)

Підготовка до захисту

 • Зустріч з рецензентом, спілкування та отримання рецензії (оформлену рецензію одразу подати секретарю ЕК Кабанець І.І. кімн. 617-22)
 • Пояснювальна записка (переплетена і її електронний варіант)
 • Підготовка доповіді на захисті дипломного проекту

Захист дипломного проекту (згідно графіка) 19.06 / 20.06 / 21.06

Відповідно до графіку засідання ДЕК (див. – сайт і стенд кафедри)

Поділитись:

Comments are closed.