Дипломне проектування бакалаврів

Методичне забезпечення дипломного проектування
Склад Екзаменаційної Комісії на 2021 рік

Голова комісії:
Майборода Віктор Станіславович – д.т.н., професор кафедри конструювання машин;

Члени комісії:
Адаменко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри конструювання машин

Бесарабець Юрій Йосипович – к.т.н., доцент кафедри конструювання машин

Красновид Дмитро Олександрович – к.т.н., доцент кафедри конструювання машин

Документи у пояснювальну записку підшиваються в такому порядку:

1. Титульний лист 2021
2. Бланк завдання 2021 (Увага! Друк двосторонній на одному аркуші).
3. Технічне завдання 2021 (Увага! Друк двосторонній на одному аркуші).
Увага! Відгук та рецензія у пояснювальну записку не підшиваються.

Відгук (бланк)

Рецензія (бланк)

Шаблони документів для підприємства, що підтверджують реальність бакалаврського проекту: технічне завдання та акт впровадження.


Графік роботи над дипломним проектом

Контроль по датах згідно графіка

10/03/2021 – Узгодження теми з керівником

 • видача завдання;
 • складання календарного плану;
 • керівник повинен заповнити та разом зі студентом підписати його;
 • календарний план повинен бути підписаний студентом і керівником.

10/03/2021 –  Затвердження теми, календарного плану, завдання, контроль виконання першого кресленика 

 • затвердження тем;
 • затвердження календарного плану;

17/03/2021

Кресленик Записка
1 аркуш в повному обсягу Розділ 1 в повному обсягу

Базовий технологічний процес

Маршрутний технологічний процес виготовлення інструменту (проект)

07/04/2021 – Рубіжний контроль виконання другого аркуша – 

Кресленик Записка
2 аркуш в повному обсягу – кресленик інструменту та 3D модель інструменту проектування інструменту

21/04/2021– Рубіжний контроль виконання третього аркуша – 

Кресленик
3 аркуш в повному обсягу – 4 операції технологічного процесу

28/04/2021 – Комплексний рубіжний контроль виконання 1-3 аркушів 

 • 3 листи А1 – 100% готовності з підписами
 • Записка 40%.
 • Розрахунок верстатного пристрою

 

05/05/2021 – Рубіжний контроль виконання четвертого аркуша 

Кресленик Записка

 

4 аркуш в повному обсязі – кресленик та/або 3D -модель верстатного пристрою -розрахунок припусків

-розрахунок режимів різання

-вибір верстатного пристрою

-розрахунок верстатного пристрою

-специфікація до верстатного пристрою

13/05/2021 – Рубіжний контроль виконання п’ятого аркуша 

Кресленик Записка
5 аркуш в повному обсягу – проект інструменту ІІ-го порядку або методу відновлення працездатності інструменту розрахунок інструменту ІІ порядку або

методика відновлення інструменту

20/05/2021 – Комплексний рубіжний контроль виконання 4-5 аркушів

 • 3 листи А1 – 100% готовності з підписами
 • Записка 100%.

27/05/2021 – Нормоконтроль

 • Надати повністю завершений проект з підписами студента і керівника
  Важливо. Нормоконтроль вважають пройденим, якщо на титульному аркуші стоїть підпис доц. Адаменка Ю.І.

31/05/2021 – Попередній захист дипломного проекту перед Екзаменаційною комісією 

 • 5 аркушів (формат А1), роздруковані остаточно і підписані студентом і керівником;
 • пояснювальна записка  – чистовий варіант 100%;
 • підпис про проходження нормоконтролю

04/06/2021 – Проходження перевірки на плагіат

Здати дипломний проект секретарю ЕК Кабанець І.І.

пояснювальна записка разом з кресленнями (А4) в електронному варіанті (повний аналог зшитої записки)

Підготовка до захисту 

 • Зустріч з рецензентом, спілкування та отримання рецензії (оформлену рецензію одразу подати секретарю ЕК у сканованому вигляді)
 • Підготовка доповіді на захисті дипломного проекту

Захист дипломного проекту (згідно графіка) 14.06.21

Відповідно до графіку засідання ЕК (див. – сайт)

Відповідальний за ОПП

Інструментальні системи інженерного дизайну                                                              О.А.Охріменко

Поділитись:

Comments are closed.