Публікування в журналі “Молодий вчений”

Шановні викладачі, аспіранти та студенти!
Запрошуємо Вас опублікувати свої дослідження за різними науковими напрямами у вигляді тез доповідей у збірнику конференції або наукової статті

в журналі “Молодий вчений”.
Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у:
Національній бібліотеці України імені В.В. Вернадського; Науковій електронній бібліотеці “КіберЛенінка”; Науковій електронній бібліотеці Elibrary.ru; Polish Scholarly Bibliography (PBN)
Науковий журнал “Молодий вчений” до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України, не входить.
Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (журнал буде проіндексовано восени цього року)
Ознайомитись з переліком конференцій
Ознайомитись з більш детальною інформацією щодо публікування в журналі “Молодий вчений”

Поділитись:

Comments are closed.