Науково-дослідний центр НТУУ “КПІ” – ІНМ ім. В.М. Бакуля

Спільний науково-дослідний центр був створений в 1996 році на базі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України з метою підвищення якості підготовки студентів, аспірантів і докторантів та поглиблення співпраці між НТУУ “КПІ” та Національною Академією наук України.

Науковий керівник центру – директор ІНМ ім В.М. Бакуля НАН України, академік, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України, доктор технічних наук Новіков Микола Васильович.

Директор центру – доктор технічних наук, професор Девін Леонід Миколайович.

В центрі  читають лекції та проводять заняття:
академік Новіков М.В., чл.-кор. Шульженко А.А., д.т.н. проф. Девін Л.М., д.т.н. Богатирьова Г.П., к.т.н. Стахнів М.Є.

Курси лекцій, які читаються:
Інструменти із надтвердих матеріалів”,
“Прогнозування працездатності різального інструменту”

Організовано 5 лабораторних робіт на автоматизованих стендах.

Обладнана аудиторія на 45 учбових місць.

Надруковано підручник “Інструменти з надтвердих матеріалів” під редакцією академіка М.В. Новікова.

Академік НАН України Новіков М.В. читає лекцію студетам кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Академік НАН України Новіков М.В. читає лекцію студентам кафедри інтегрованих технологій машинобудування


Президент НАН України, академік Патон Борис Євгенович знайомиться з навчально-дослідним центром.
(Праворуч – професор Девін Л.М.)


Біля лабораторної установки

Біля лабораторної установки


На лекції

На лекції


Пишемо контрольний тест

Пишемо контрольний тест

Поділитись:

Comments are closed.