ІНМ ім. В.М. Бакуля – 50 років

(опубліковано в газеті “Київський Політехнік”,
№28-29(2962-2963) від 15.09.2011 р.
та на сайті НТУУ “КПІ”)

Однією з помітних тенденцій сучасного освітньо-наукового простору України стало поглиблення зв’язків між університетами та установами Національної академії наук України. Втім, якщо казати про НТУУ „КПІ”, то ці зв’язки завжди були міцними. Багато вихованців НТУУ „КПІ” працюють в провідних технічних інститутах системи НАН України, обіймаючи посади від керівників цих установ до виконавців проектів.

Механіко-машинобудівний інститут, як один з найстаріших у складі НТУУ „КПІ”, традиційно має добрі стосунки з багатьма інститутами НАН України, зокрема, Інститутом проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАНУ, Інститутом механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ, Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ, Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ, Інститутом гідромеханіки НАНУ та іншими.

Традиційно міцною та плідною є співпраця ММІ з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. Історично випускників КПІ брали в на роботу в ІНМ ім. В. М. Бакуля НАНУ протягом всіх 50-ти років існування ІСМ. Тому логічне продовженням цього та поглибленням співпраці стало створення в 1996 році Спільного науково-дослідного центру НТУУ „КПІ” та ІНМ ім. В. М. Бакуля НАНУ. Основною метою діяльності центру було визначено підвищення якості підготовки студентів, аспірантів, докторантів та поглиблення співпраці. Науковий керівник центру – директор ІНМ ім. В. М. Бакуля, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державних премії України, УРСР та СРСР, доктор технічних наук, професор Новіков Микола Васильович. Директор центру – доктор технічних наук, професор Девін Леонід Миколайович. Так по навчальних курсах „Інструменти з надтвердих матеріалів” та „Прогнозування працездатності різальних інструментів” провідні співробітники ІНМ ім. В. М. Бакуля – академік Новіков М. В., чл.-кор. Шульженко А. А., д.т.н., проф. Девін Л. М., д.т.н. Богатирьова Г. П., к.т.н. Стахнів М. Є. один день на тиждень читають лекції та проводять заняття зі магістрантами та спеціалістами НТУУ „КПІ”.

Для забезпечення ефективної роботи центру в ІНМ ім. В. М. Бакуля організована навчальна аудиторія на 45 місць, видано підручник „Інструменти з надтвердих матеріалів” за редакцією академіка Новікова М. В., поставлені лабораторні роботи на сучасних автоматизованих стендах, зокрема: автоматизований стенд для оцінки працездатності  різальних інструментів з надтвердих матеріалів; мобільна система моніторингу процесу точіння для оцінки зношування різця та шорсткості поверхні з використанням штучних нейронних мереж; автоматизована установка для випробувань на міцність при динамічному навантаженні; мобільна система ультразвукового контролю твердих сплавів; лабораторний стенд на базі струмовихрового дефектоскопу мод. ВДЗ-71 для визначення дефектів у твердих сплавах ВК, ТК, ТТК на глибині до 0,5 мм; лабораторний стенд на базі широкосмугових датчиків акустичної емісії з робочою смугою частот 200-1200 кГц та багато іншого.
За 15 років існування Спільного науково-дослідного центру НТУУ „КПІ” – ІНМ ім. В. М. Бакуля понад 500 студентів ММІ мали чудову можливість виконувати лабораторні роботи на сучасному обладнанні, залучатись до реальних наукових проектів під керівництвом провідних вчених ІНМ ім. В. М. Бакуля.

Академік НАНУ Новіков М.В. читає лекцію студентам НТУУ „КПІ”

Студенти НТУУ „КПІ” під час виконання лабораторної роботи
в лабораторії Спільного навчально-наукового центру
НТУУ „КПІ” – ІНМ ім. В.М. Бакуля

В червні 2011 року колектив ІНМ ім. В. М. Бакуля відсвяткував своє 50-річчя. Ця подія викликала певний суспільний резонанс. До ювілею інститут отримав привітання від Президента України В. Ф. Януковича, привітання та Почесну грамоту від Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова, привітання від Голови Верховної ради України В. М. Литвина. Майже 100 привітальних адрес та звернень надійшли на адресу ІНМ ім. В. М. Бакуля від наукових і освітніх установ та підприємств Росії та Білорусі, Китаю та Японії, Німеччини та Франції, Польщі та Греції, Індії та багатьох інших. Подією відзначення 50-річчя інституту стало Привітання від Папи Римського Бенедикта XVI з його особистим підписом колективу інституту та директору, академіку, Новікову М.В.

НТУУ „КПІ” вітає ІНМ ім. В.М. Бакуля з 50-річчям
Зліва-направо: декан ІФФ, д.т.н., проф. Лобода П.І., ректор НТУУ „КПІ”, академік НАНУ Згуровський М.З.,  д.т.н., проф. Равська Н.С.,
директор ІНМ ім. В.М. Бакуля, академік НАНУ Новіков М.В.
та директор ММІ, д.т.н., проф. Бобир М.І.

До 50-ти річчя інститут виграв 3-й річний грант у 7-мій рамковій європейській програмі з тематики науково-організаційного співробітництва в європейському науковому просторі разом зі Французьким сучасним Університетом (м. Пуат’є) та Варшавським центром високих тисків.

В червні-липні 2011 року інститутом узгоджені та підписані два масштабних контракти із виробничої реалізації у Китаї технологій отримання перспективних монокристалів та композитно-структурованих гібридних надтвердих матеріалів. Підписана угода про наміри створення спільного китайсько-українського центру технологічної переваги у розробці та виробництві НТМ, подібно до нещодавно підписаної угоди Президентом України В.Ф. Януковичем та Генеральним секретарем ЦК КПК Ху Цзіньтао угоди про створення науково-технологічного міжнародного центру технологій зварювання. Слід відмітити, що саме Китай став в наш час найпотужнішим виробником синтетичних алмазів у світі. Його підприємства плідно співпрацюють з ІНМ ім. В.М. Бакуля в цій галузі з початку 90-х років минулого століття.

У виданій до 50-ти річчя ІНМ ім. В.М. Бакуля змістовний науково-історичній монографії викладено системний аналіз створення та широкої промислової реалізації в СРСР та в Україні  проривної технології синтезу алмазу з графіту. Це досягнення є одним з найважливіших у науково-технічній революції минулого століття. Фактами та описом представлено, як досягнення російських та українських вчених було швидко (9 місяців) та ефективно реалізовано. Це сталося завдяки вмілому використанню сукупності трьох факторів:
–    назрілого за результатами (техніка і фундаментальні основи) науково-технологічного творчого вирішення наукової проблеми, яку штурмували майже 200 років видатні вчені різних країн;
–    завдяки великій та актуальній за часом індустріальній  потребі у використанні інструменту з найтвердішого матеріалу – алмазу в новітніх галузях актуального за часом виробництва.
–    своєчасній твердій та змістовній технічно-фінансовій урядовій підтримці, державному постійному контролю протягом 20-ти років (з 1947 по 1967 рр.) за ходом розробки та впровадження у широке виробництво наукових досягнень вітчизняних вчених з алмазної проблеми.

У книзі відображено, як створювалася, визнана зараз в світі, наукова школа ІНМ, змістовно розповідається про роботу двох директорів інституту за 50 років – В.М. Бакуля та М.В. Новікова. Вона знов таки свідчить, що саме обізнані та патріотичні кадри вирішують все у проблемних справах науково-технічного процесу на соціальне благо людям. Наведені чисельні факти та цифри, які свідчать про значний науково-аналітичний, теоретичний та прикладний доробок інституту за 50 років: захищено 50 докторських та 354 кандидатських дисертації, видано 422 монографій, тематичних збірників статей, довідників та підручників, одержано 3459 авторських свідоцтв і патентів на винаходи співробітників, серед них до 400 патентів зарубіжних країн.
ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України нагороджений рядом Почесних грамот від установ Росії, Білорусі, України та Польщі, а 54 співробітники інституту відзначені нагородами: Президії Національної академії наук України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національної академії педагогічних наук України, Української академії наук, Федерації вчених України, управління Державної служби геології та надр України.

Впровадження науково-технічних та технологічних результатів інституту за 50 років здійснено на більш ніж 10 тис. підприємств Росії, України, Білорусі, Казахстану та інших. Створені за участю інституту більше десятка заводів, в тому числі в Вірменії, Білорусі, Болгарії сотні виробничих дільниць, цехів. Останнім часом створені фірми у Південній Кореї, Іспанії, Македонії. За ліценціями із допомогою організацій інститут у 2010 році додав до чисельних нагород та призів – нагороду Міжнародного рейд-клубу (Іспанія, Мадрид) за кращу торгову марку. Виробничий комплекс інститут одержав за 2010 рік диплом Торгово-Промислової Палати України за досягнення переваг над конкурентами та досягнення почесного 9-го місця серед 350 тисяч підприємств України, що підтверджено цифрами державної статистики та аудитом всеукраїнського рейтингу.

До відзначення 50-ти річчя інституту отримано повідомлення, що за даними Journal Citation Report 2010 імпакт-фактор журналу “СТМ” склав 0,547 і серед 18 українських наукових журналів, що реферуються ISI Web of Science, обіймає шосте місце.
Таким чином, головним надбанням ІНМ до 50-ти років його існування є створення сучасного науково-технологічного, авторитетного в світі, Українського Центру технологічної переваги в галузі надвисоких тисків і температур, комп’ютерного матеріалознавства, нанотехнологій та інженерії поверхні. Його можна організаційно та комерційно залучати до виконання визначених Президентом України загальнонаціональних найважливіших проектів: створення активно діючого морського газового терміналу та альтернативної існуючій системі енергозабезпечення України, про використання покладів із шельфових родовищ Чорного моря та доступу до природного газу з Азербайджану. Пропонуються проекти “Енергія природи”, “Доступне житло”, “Чисте місто”, “Нове життя”, “Якісна вода”, “Відкритий світ”, “Місто майбутнього”, “Повітряний експрес”, “Дунайський коридор”, “Олімпійська надія”. В них усіх є місце застосуванню проривних технологій інституту.
Розглядаючи найважливіші потреби сьогодення – потребу в енергозабезпеченості та енергозбереженні, стимулювання та забезпечення ресурсозбереження та економічної безпеки, ефективності людської праці в Україні, створення робочих місць та завдання автоматизації та роботизації, можна констатувати, що Україна, Національна Академія наук, мають в особі ІНМ В.М. Бакуля, опорну організацію та творчу силу для вирішення необхідних завдань, які ставить розробка назрілих індустріальних та економічних реформ, пропозицій національних проектів, планування про зайняття Україною достойного місця серед двадцятки індустріально розвинених держав. 50-ти річний академічний інститут готовий до нових випробувань. Всі ці плани здатний вирішити колектив висококваліфікованих фахівців, значна частина яких прийшла й продовжує приходити з Київської політехніки. Тому активна співпраця науковців ІНМ ім. В.М. Бакуля з факультетами та кафедрами НТУУ „КПІ” є запорукою успішності обох наших колективів.

Такими чином, відповідь події, що відбулася у науково-громадському житті є визначення існування в Україні авторитетного у світі, потужного за науково-технічним потенціалом та перспективного для європейської України матеріалознавчого напрямку. Необхідна державна підтримка та прийняття розроблених в інституті інноваційно-інвестиційних пропозицій обіцяють укріплення державного авторитету, де практично визнання значущості підтримки розвитку, економію знань 21-го сторіччя, як провідної сили прогресу
суспільства.

В.А. Пасічник

Поділитись:

Comments are closed.