Бесарабець Юрій Йосипович

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Відповідальний за дипломне проектування

Сторінка викладача

У 1988 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, спеціалність – “динаміка та міцність машин та опір матервалів”, інженер-механік.

В 2007 році, захистив кандидатську дисертацію на тему “Спіральні свердла з додатковими різальними кромками”.

У 2014 році отримав вчене звання доцента.

Автор понад 55 наукових праць, з них 1 монографії,  30 статей у фахових виданнях України, 1 статі у Scopus (Web of Science), 10 тез доповідей на конференціях, 1 методичних вказівок, 10 патентів на винахід, 8 патентів на корисну модель та 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

1. Адаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й., Пасічник В.А., Степаненко С.О. КОМБІНОВАНЕ СВЕРДЛО З ОБГІННОЮ МУФТОЮ ОСЬОВОГО ХОДУ Патент України на винахід № 115299 від 10.10.2017
2. Родін П.Р., Равська Н.С., Лупкін Б.В., Адаменко Ю.І., Бесарабець Ю.Й. Перове свердло з підрізаючими кромками. Патент України на винахід 24726А МКВ В29 С37/00 від 30.10.1998 р. Бюл.5
3. Верба О.А., Кораблев Г.Ф., Мартінюк О.Я., Бесарабець Ю.Й., Грищенко О.М., Хоменко А.М. Спосіб закріплення пластин на планшайбу шліфувально-доводочного верстата Патент України на корисну модель №58409 від 11.04.2011
4. Бр`янов О.А., Лябах А.П., Омельченко Т.М., Турчин А.М., Бесарабець Ю.Й., Хомич С.В. Спосіб лікування переломів таранної кістки Патент України на корисну модель №84716 від 25.10.2013″

Автор та співавтор наступних праць:

1. Мініцький А.В., Сосновський Л.О., Лобода П.І., Бесарабець Ю.Й. Вплив технологічних параметрів на процес вільної осадки порошкових матеріалів на основі заліза. Міжвузівський збірник “”Наукові нотатки””, Луцьк 2019. Випуск №65 ISSN:34-15-39-66;
2. Енергозберігаючі режими роботи екскаваторів в кар`єрі. А. І. Крючков, Ю.Й. Бесарабець, Л. І. Євтєєва. Науково-виробничий журнал “Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва” (1) 2018;
3. Підвищення стійкості кінцевих фрез з покриттям під час обробки титанових сплавів за рахунок приробітки / Ю. Й. Бесарабець, Б. М. Середенко, Е. Р. Ванієв. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2016. – № 1. – С. 3-8.;
4. А. В. Мініцький, б. О. Сидоренко, ю. Й. Бесарабець вплив зовнішнього контактного тертя на процес допресовки порошкових матеріалів на основі заліза науково-технічний журнал проблеми тертя та зношування Київ, НАУ, 2016, № 2 (71). Національний авіаційний університет. ISSN 0370-2197;
5. Бесарабець Ю.Й., Адаменко Ю.І., Степаненко С.О. Вплив геометричних параметрів леза комбінованих інструментів на силові фактори під час обробки отворів у композитах. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 34, Краматорськ 2014. с. 107-111.

Викладає дисципліни:Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання“, “Технологічна оснастка”, “Проектування технологічного оснащення”, “Програмне забезпечення механічного оброблення в технологічних системах”, “Технологія інструментального виробництва“.

Наукові інтереси: проектування та виготовлення різального інструменту.

Напрямки діяльності: технологія інструментального виробництва, програмування верстатів з ЧПК

Контакти:
Корпус 22, кім. 109а-22
телефон робочий 044 204 82 55
телефон моб. +38 096 302 69 54
york_bessar @ ukr.net; york.bessar @ gmail.com

Поділитись:

Comments are closed.