Даниленко Олександр Васильович

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Сторінка викладача

У 1977 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут імені 50річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, спеціальність – “Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти”.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Способи формоутворення та верстатне обладнання для обробки полігональних поверхонь з криволінійними ділянками”. У 1999 році отримав вчене звання доцента.Автор понад 100 наукових праць, з них 2 монографії,  29 статей у фахових виданнях України, 12 статей у Scopus (Web of Science), 33 тез доповідей на конференціях, 7 посібників, 19 методичних вказівок та 11-ти об’єктів права інтелектуальної власності.

Автор та співавтор наступних праць:
1. Автоматизация сборочного производства – 2001, 252 с.;
2. Промислові роботи в машинобудуванні. – , 2003. – 128 с.;
3. „Обладнання автоматизованого виробництва“ „Сучасні тенденції розвитку систем автоматизації“ для поглибленого вивчення дисципліни;
4. Інноваційне конструювання обробного обладнання та спеціалізованих роботів. Обладнання для обробки природного каменю„Деталі машин“ „Використання сучасних CAD/CAE систем у розрахунках деталей машин“ до виконання лабораторних робіт з дисципліни;
5. Інноваційне конструювання обробного обладнання та спеціалізованих роботів. Обладнання для обробки природного каменю”.

Напрямки діяльності: конструювання верстатів і машин, моделювання, діагностика.

Членство в громадських організаціях: Первинна профспілкова організація працівників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (з 1971 р.) Член профкому, заступник голови профбюро ММІ.

Контакти:
Корпус 1, кім. 228-а
телефон моб. +38 097 512 81 03
alednlnk @ gmail.com

Поділитись:

Comments are closed.