Глоба Олександр Васильович

доцент, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Відповідальний за дипломне проектування

Сторінка викладача

У 1975 році закінчив Ризький політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та прилади, інструменти”.

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Метод комплексної оптимізації кінцевого фрезерування”,

У 2005 році отримав вчене звання доцента.

Академік Української технологічної академії.

Під керівництвом було захищено одну кандидатську дисертацію.

Автор 230 наукових праць, з них 1 монографії,  67 статей у фахових виданнях України, 3 статей у Scopus (Web of Science), 83 тез доповідей на конференціях, 10 методичних вказівок, 13 патентів на винахід, 5 авторські свідоцтва на винаходи (СРСР), 2 патентів на корисну модель. Автор Стандарт. Авіаційної промисловості.- 2

Серед патентів та винаходів:

Пристрій для осцилюючого свердління композиційних матеріалів;
Пристрій для дослідження розшарування композиційних матеріалів;
Комбінований осьовий інструмент;
Механічний інструмент для розрізання кісткових тканин;
Пристрій для різання гіпсових пов’язок;

Автор та співавтор наступних праць:

1. Ostafev V. A., Globa A.V. Integrated end milling optimization development,V. 33/1/,1984, Paris, Annals of the CIRP.,р.р. 29 – 32.;
2. Глоба А.В. Лупкин Б.В. Определение обрабатываемости материалов с использованием мгновенной составляющей силы резания.Авиационная промышленность, № 28, 1987 г., с. 42 – 44.;
3. Глоба О.В. Шевченко О.А Ремонт пошкоджень елементів конструкцій із композиційних матеріалів з використанням комп’ютеризованої системи та комплекту інструментальних засобів. Вісник НТУУ “”КПІ””, Машинобудування., № 62.-2011 р., с. 76 – 81.;
4. Глоба О.В., Булах І. О. Дослідження осцилюючого свердління ПКМ типу вуглепластик, Збірник наукових праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем» ДГМА. – Краматорськ, 2014. – №34. – С.46-54.;
5. Глоба О.В., Гречук А.І., Девин Л.Н., Моніторинг процесу свердління композиційних матеріалів реєстрацією сигналу акустичної емісії. Вісник НТУУ “КПИ”, серія Приладобудування, -.Вип.55(1), – 2018 р., с.76-80.

Викладає дисципліни:Теорія різання“, “Композиційні матеріали та їх оброблення”.

Наукові інтереси: обробка композиційних матеріалів, фізика різання металів.

Напрямки діяльності: обробки матеріалів різанням.

Членство в академічних установах: Українська технологічна академія, академік, 1996р., голова ревізійної комісії.

Хобі та захоплення: фотографія, історія.

Контакти:
Корпус 22, кім. 613-22
телефон робочий 044 204 82 55
телефон моб. +38 066 701 81 12
G_A__V @ ukr.net

Поділитись:

Comments are closed.