Гаврушкевич Наталія Валеріївна

асистент

Освітня програма “Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин”

Сторінка викладача

У 2003 році закінчила Національний технічний університет України “Київський Політехнічний інститут”, спеціальність – “технологія машинобудування”, магістр механіки.Автор близько 70 наукових праць, 8 статей у фахових виданнях України, 2 патента на корисну модель.

Наукові інтереси: магнітно-абразивна обробка, інтелектуальна власність.

Контакти:
Корпус 1, кім. 230
gavrushkevichnataliya @ gmail.com

Поділитись:

Comments are closed.