Ковальова Любов Іванівна

доцент, кандидат технічних наук

Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Сторінка викладача

У 1984 році закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність – “прикладна математика”.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію не тему “Розробка чисельних методів профілювання фасонних фрез”.

У 1995 році отримала вчене звання доцента.

Автор 91 наукових праць, 24 статей у фахових виданнях України, 43 тез доповідей на конференціях, 3 посібників, 12 методичних вказівок та 6-ти патентів.

Автор та співавтор наступних праць:

1. Металорізальні інструменти. Навчальний посібник/ Родін П.Р. та інш., К.:НМК ВО,1992. – 228 с.;
2. Металорізальні інструменти. Ч. II. Навчальний посібник / Родін П.Р. та інш., К.: ІСДО, 1993. – 180 с.;
3. Різальний інструмент у прикладах і задачах. Навчальний посібник/ Родін П.Р. та інш., К.: Вища школа, 1994. – 294 с.

Викладає дисципліни:Автоматизоване проектування різальних інструментів“, “Системи автоматизованого проектування різальних інструментів“, “Математичне моделювання процесів різання та РІ“, “Математичні основи САПР“.

Наукові інтереси: САПР, математичне моделювання РІ, математичні основи САПР.

Членство в громадських організаціях: Спілка інженерів-механіків НТУУ КПІ (1998).

Контакти:
Корпус 22, кім. 613-22
телефон робочий 044 204 82 55
телефон моб. +38 097 534 71 83
kovluba36 @ gmail.com

Поділитись:

Comments are closed.