Мініцька Наталія Валентинівна

доцент, кандидат технічних наук (PhD) учений секретар кафедри

Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Сторінка викладача

У 2001 році закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, ІФФ, спеціальність – “Композитні та порошкові матеріали, покриття”.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Підвищення працездатності твердосплавного інструменту шляхом застосування магніто-абразивного оброблення та нанесення зносостійких покриттів”.

У 2010 році отримала вчене звання доцента.

Автор 87 друкованих праць, з них 5 навчальних посібників,  26 статей у фахових виданнях України, 2 статей у Scopus. та 3-х патентів.

Викладає дисципліни: “Метрологія, стандартизація та сертифікація”, “Метрологія та стандартизація”

Наукові інтереси: Підвищення працездатності різального інструменту шляхом застосування магнітно-абразивного оброблення

Контакти:
Корпус 22, кім. 611
телефон робочий (044) 204-82-55
minitska27 @ gmail. com

Поділитись:

Comments are closed.