Пасічник Віталій Анатолійович

професор, доктор технічних наук,
академік Академії наук вищої освіти України
проректор з наукової роботи

Освітня програма “Інструментальні системи інженерного дизайну”

Сторінка викладача

У 1987 році закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування”.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологічне забезпечення якості складання шпицевих коліс”.

З 1996 року – доцент.

В 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Основи комп’ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва“. З 2012 року – професор.

Підготував 2 кандидатів наук.
Автор 5 навчальних посібників, понад 100 наукових статей та 16 винаходів.
Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 років, З 2007  по 2010 рік – заступник директора ММІ по роботі з іноземними студентами.

Вкладає дисципліни:Інформатика”, “Методологія проектування”, “Методологія проектування технічних систем“, “Інтегровані технології та реінжиніринг інструментального виробництва“.

Наукові інтереси: Інтегровані процеси та системи формоутворення в машинобудуванні, системи автоматизованого проектування в інструментальному виробництві, комп’ютерно-інтегровані технології механоскладального виробництва, інженерний дизайн технічних об’єктів та систем, технології для верстатів з ЧПК, адитивні технології та обладнання.

Керівництво студентським гуртком: “Formula Student KPI”

Наукові профілі: 
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190442086
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-1875-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VwW_hcgAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4422-6277

Контакти:
Корпус 1
pasichnyk @ ukr.net

Поділитись:

Comments are closed.