Равська Наталія Сергіївна

професор, доктор технічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України,
академік Академії вищої школи, заслужений професор НТУУ “КПІ”

Сторінка викладача

В 1960 році закінчила Київський політехнічний інститут, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.

На заводі “Генератор” пройшла шлях від інженера до начальника технологічної лабораторії Мінелектронпрому СРСР.
В 1975 році захистила без відриву від виробництва кандидатську дисертацію на тему “Дослідження області застосування та різальних властивостей інструменту з безвольфрамових твердих сплавів.

З 1982 року – доцент.

В 1991 році захистила докторську дисертацію на тему “Розробка прогресивних різальних інструментів на основі моделювання їх роботи за методом самоорганізації”. З 1992 року – професор.
В 1998 році присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.
З 1996 по 2010 рік завідувала кафедрою інструментального виробництва (зараз – кафедра інтегрованих технологій машинобудування).

Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 років.
Викладає дисциліни:Теорiя проектування iнструменту“, “Математичне моделювання процесiв різання“.
Наукові інтереси: теорія формоутворення поверхонь при механічному обробленні, теорія проектування різальних інструментів, моделювання процесів різання та роботи різальних інструментів

Автор: 2 підручників, 12 навчальних посібників, 4 монографій, 280 наукових статей, 39 патентів. науковий консультант і керівник 3 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Контакти:
кім. 516-22
тел. (044) 204-82-55

Поділитись:

Comments are closed.